/ Форм фактор

Форм фактор

Определение: Призовава се съотношението на средната квадратична стойност към средната стойност на променливото количество (ток или напрежение) Форм фактор. Средната стойност на всички моментни стойности на ток и напрежение за един пълен цикъл е известна като средната стойност на променливите величини. Математически се изразява като

формата фактор eq1

азr.m.s и Еr.m.s са средната квадратична стойност на тока и напрежението съответно, и IAV и ЕAV са средната стойност на променливия ток и съответно на напрежението.

За текущия, вариращ синусоидално, Формфакторът е даден като

формата фактор EQ2

Стойността на Form Factor е 1.11

Съществува връзка между пиковата стойностсредна стойност, а стойността на корен означава квадратен (R.M.S) стойност на променливо количество. Следователно, за да се изрази връзката между всички тези три величини, се използват двата фактора, а именно като пиков фактор и форм-фактор.

Форм-факторът за различните синусоидални вълни е следният

  • За синусоида е π / 2√2 = 1.11072073
  • За половин вълна коригирана синусоида, тя е π / 2 = 1.5707963
  • За синусоидална вълна с пълна вълна тя е π / 2√2 = 1.11072073
  • За квадратна вълна тя е равна на 1
  • За триъгълна форма на вълната тя е 2 / =3 = 1.15470054
  • За пилообразна форма на вълната е 2 / √3 = 1.15470054
Прочетете също така: