/ / Уравнение на въртящия момент на индукционен двигател

Уравнителен момент на индукционен двигател

Разработените Въртящ момент или Индуцирано уравнение на въртящия момент в една машина се определя като въртящ момент, генериран от електрическото към механичното преобразуване на мощността. Въртящият момент също е известен като Електромагнитен въртящ момент. Този развит въртящ момент в мотора се различава от действителния въртящ момент, наличен на клемите на двигателя, който е почти равен на триенето и въртящия момент на машината.

Разработеното уравнение на въртящия момент е дадено като

Въртящ момент уравнение-на-на-индукция моторна екв-1
Горното уравнение изразява развития въртящ момент директно от гледна точка на мощността на въздушната междина Pг и синхронната скорост ωс, Тъй като ωс е постоянна и независима от условията на натоварване. Ако стойността на Pг тогава е известно, че разработеният въртящ момент може да бъде намерен директно. Въздушната междина Pг се нарича също Въртящ момент в синхронни ватове.

Синхронният ват е въртящият момент, който развива мощността от 1 вата, когато машината работи със синхронна скорост.

Въртящ момент уравнение-на-на-индукция моторна екв-2

Сега, електрическата енергия, генерирана в ротора е дадена от уравнението, показано по-долу.

Въртящ момент уравнение-на-на-индукция моторна екв-3

Тези електрически сили се разсейват като I2R загуби или загуба на мед в веригата на ротора.

Входящото захранване на ротора е дадено като

Въртящ момент уравнение-на-на-индукция моторна екв-4

Където,

Въртящ момент уравнение-на-на-индукция моторна екв-5

Въртящ момент на индукционния двигател

В стартовото условие стойността на s = 1. Следователно, стартът се получава чрез поставяне на стойността на s = 1 в уравнението (6).

Въртящ момент уравнение-на-на-индукция моторна екв-6

Началният въртящ момент също е известен като Спиращ момент.

Уравнение на въртящия момент при синхронна скорост

При синхронна скорост s = 0 и следователно се развива въртящ момент =d = 0. При синхронна скорост, разработеният въртящ момент е нула.

Въртящ момент уравнение-на-на-индукция моторна екв-7

От Е.1 е почти равен на V1 уравнението (12) става

Въртящ момент уравнение-на-на-индукция моторна екв-8

Началният въртящ момент се получава чрез поставяне на s = 1 в уравнение (13)

Въртящ момент уравнение-на-на-индукция моторна екв-9

Следователно, от горното уравнение става ясно, че началният въртящ момент е пропорционален на квадрата на приложеното статорно напрежение.

Вижте също: Максимално състояние на въртящия момент на индукционен двигател

Прочетете също така: