/ Съпротивление и реактивност на трансформатора

Устойчивост и реактивност на трансформатора

Съпротивлението на трансформатора се определя катовътрешното съпротивление както на първичните, така и на вторичните намотки. В действителен трансформатор, първичната и вторичната намотки имат известно съпротивление, представено от R1 и R2 и реактивите от X1 и X2, Нека K е коефициентът на трансформация. За да направят изчисленията лесни, съпротивленията и реактивите могат да бъдат прехвърлени към всяка страна, което означава, че или всички първични термини се отнасят към вторичната страна, или всички вторични термини се отнасят към първичната страна.

Резистивните и реактивните капки в първичната и вторичната страна са представени както следва

  • Резистивен спад на вторичната страна = I2R2
  • Реактивен спад във вторичната страна = I2х2
  • Резистивен спад в първичната страна = I1R1
  • Реактивен спад в първичната страна = I1х1

Първичната страна е насочена към вторичната страна

Тъй като коефициентът на трансформация е K, първичната резистивна и реактивна капка, както е посочено в вторичната страна, ще бъде K пъти, т.е.1R1 и K I1х1 съответно. Ако аз1 е заместено равно на KI2 тогава имаме първичен резистивен и реактивен спад, споменат като вторична страна, равен на К2аз2R1 и К2аз2х1 съответно.

схема-схема-на-съпротивление и съпротивление-

Общият резистивен спад в трансформатор

съпротивление и съпротивление--eq1

Общо реактивно падане в трансформатор

съпротивление и съпротивление--EQ2

Терминът

съпротивление и съпротивление--EQ3
представляват еквивалентното съпротивление и съпротивление на трансформатора, отнесен към вторичната страна.

Където

съпротивление и съпротивление--EQ4

фазовия вектор-схема-на-съпротивление и съпротивление-

От показаната по-горе фазова диаграма уравнението може да се оформи като

съпротивление и съпротивление--eq5
Където V2 е вторичното напрежение на клемата и I2 е вторичен ток, изоставащ от напрежението на клемата V2 от ъгъл.

От този срок

съпротивление и съпротивление--EQ6

е много малък и се пренебрегва в сравнение с термина
съпротивление и съпротивление--EQ7

Сега уравнението става

съпротивление и съпротивление--EQ8

Където V1 е приложеното напрежение към първичната намотка

Ако натоварването на вторичната страна на трансформатора е чисто резистивно, то ϕ = 0 и уравнението (1) става

съпротивление и съпротивление--eq9

Ако натоварването на вторичната страна на трансформатора е капацитивно, то ϕ трябва да се приема като отрицателно, а уравнението (1) става
съпротивление и съпротивление--EQ10

Прочетете също така: