/ / Бустер трансформатор

Бустер трансформатор

Често се използва бустер трансформаторкъм края на захранващата линия, за да се повиши напрежението до желаната стойност. Използва се за контролиране на напрежението на подаващото устройство в точка, далеч от главния трансформатор.

бустер-трансформатор-компресор
Вторичната страна на бустерния трансформатор есвързан последователно с линията, а неговата първична се подава от вторичния на регулиращия трансформатор. Изходната намотка на регулиращия трансформатор е свързана така с основната част на усилващия трансформатор, че напрежението, инжектирано в линията VB е във фаза с захранването VС.

Чрез промяна на крановете на регулиращия трансформатор, величината на VB може да се промени и по този начин захранващото напрежение VF може да се регулира. Класификацията на регулиращия трансформатор е само частта от основния трансформатор. Тя се дава от израза.

бустер-трансформатор-компресор
Предимството на горната система е, че регулиращото оборудване е независимо от главния трансформатор, така че повреда в първия няма да изхвърли последния от експлоатация.

Бустер трансформатор се използва в железниците запремахване на потока на бездомния ток. Забраненият ток нарушава комуникационната система и също така уврежда електронните устройства на влаковете, преминаващи през тях.

Прочетете също така: