/ / DC motorové pohony

Stejnosměrné motorové pohony

Definice: Stejnosměrný motor je typ zesilovače nebovýkonový modulátor, který je integrován mezi regulátorem a motorem stejnosměrného proudu. Trvá nízký proud a převádí ho na vysoký proud, který je vhodný pro motor. Stejnosměrný motor také zajišťuje vysoký proudový moment, o 400% vyšší než jmenovitý trvalý moment. Mezi důležité aplikace stejnosměrných motorů patří válcovací stolice, papírny, důlní navíječe, kladkostroje, obráběcí stroje, trakce, tiskařské stroje, textilní mlýny, rypadla a jeřáby.

Typy pohonů stejnosměrného motoru

  1. Neregenerativní DC Drive - Tento pohon se otáčí pouze jedním směrem aproto se také nazývá jednotný kvadrantový pohon. Neregenerativní DC motorový pohon nemá žádnou vlastní brzdnou schopnost. Motor je ukončen pouze odpojením přívodu. Takový typ pohonu se používá v místech, kde vyžaduje vysoké třecí zatížení nebo silná přírodní brzda.
  2. Regenerační DC Drive - Je to pohon čtyř kvadrantů a ovládá torychlost, směr a točivý moment motoru. Při brzdění tento pohon přeměňuje mechanickou energii a zatížení na elektrickou energii, která se vrací do zdroje energie.

Brzdění pohonů stejnosměrného motoru

Brzdění je fenomén redukcerychlost pohonu stejnosměrného motoru. Při brzdění pracuje stejnosměrný motor jako generátor. Rozvíjí se negativní točivý moment, který je proti pohybu pohonu. Brzdění stejnosměrného motoru je převážně rozděleno do tří typů. regenerační brzdění, dynamické brzdění a ucpávání.

Regenerační brzdění

Při regenerativním brzdění je generovaná energie dodávána ze zdroje. Pro regenerativní porušení by měla být splněna následující podmínka.

E> V a negativní Ia.

stejnosměrný motor
Regenerační brzdění je možné pouze tehdy, kdyžrychlost rotoru je vyšší než jmenovitá rychlost. Charakteristiky točivého momentu otáček pro samostatně budený motor jsou uvedeny na následujícím obrázku. Regenerační brzdění je možné pouze tehdy, je-li kapacita zátěže menší než regenerovaný výkon a veškerá regenerovaná energie nebude absorbována zátěží.

Dynamické brzdění

Při dynamickém brzdění rotace ramenezpůsobuje brzdění. Armatura motoru se odpojí od zdroje a připojí se přes odpor. Obrázek odděleně budeného motoru řady DC je znázorněn na obrázku níže.

motor s dynamickým brzděním
Sériový stroj funguje jako samo-vzrušenýgenerátor a připojení na pole se změní tak, aby pole napomohlo zbytkovému magnetismu. Níže uvedená křivka ukazuje křivku točivého momentu otáček a přechod z motoru na brzdění.

křivky dynamického brzdění-rychlosti-točivého momentu
Zapojení

Při zapojování se brzdění provádí obrácenímnapájecího napětí samostatně budeného motoru. Motor tak napomáhá zpětnému emf v proudu síly kotvy v opačném směru. Odpor je také zapojen v sérii s armaturou pro omezení proudu. Zapojení umožňuje rychlé brzdění ve srovnání s generativním a dynamickým brzděním.

Metody řízení otáček stejnosměrných motorů

Rychlost pohonů stejnosměrného motoru může být řízena některou z následujících metod.

Řízení napětí kotvy

Tato metoda preferuje, protože má vysokou hodnotuúčinnost, dobrá přechodová odezva a dobrá regulace rychlosti. Poskytuje regulaci otáček pouze pod jmenovitými otáčkami, protože napětí kotvy nemůže překročit jmenovitou hodnotu.

řízení napětí kotvy

Řízení toku pole

Tato metoda se používá pro řízení rychlosti nad jmenovitou hodnotou. Normálně je maximální rychlost motoru dvojnásobek jmenovitých otáček a ve speciálním motoru šestinásobek jmenovitých otáček.

řízení toku

Řízení odporu kotvy

V této metodě se rychlost mění plytvánímvýkon v externím odporu, který je zapojen v sérii s armaturou. Tato metoda se používá hlavně při střídavém zatěžování, kde doba trvání nízkorychlostního provozu tvoří pouze malou část celkové doby provozu.

otáčky-křivka-DC-motor

Regulace napětí kotvy nahradila tuto metodu v různých aplikacích.

Přečtěte si také: