/ / Form Factor

Formový faktor

Definice: Vyvolá se poměr kořenové střední hodnoty k průměrné hodnotě střídavé veličiny (proudu nebo napětí) Formový faktor. Průměr všech okamžitých hodnot proudu a napětí v jednom kompletním cyklu je znám jako průměrná hodnota střídavých veličin. Matematicky je vyjádřena jako

form-faktor-eql

r.m.s a Er.m.s jsou kořeny střední hodnota proudu a napětí a Iav a Eav jsou průměrná hodnota střídavého proudu a napětí.

Pro proud se mění sinusoidally, forma faktor je dáván jak

form-faktor-eq2

Hodnota Form Factor je 1.11

Existuje vztah mezi vrcholovou hodnotou,průměrná hodnota a hodnota kořene znamená čtverec (R.M.S) střídavé veličiny. Abychom tedy vyjádřili vztah mezi všemi těmito třemi veličinami, použijí se dva faktory, a to Peak Factor a Form Factor.

Formální faktor pro různé sinusové průběhy je následující

  • Pro sinusovou vlnu je to π / 2√2 = 1,11072073
  • Pro poloviční vlnovou usměrněnou sinusovou vlnu je to π / 2 = 1,5707963
  • Pro plnou vlnovou rektifikovanou sinusovou vlnu je to π / 2√2 = 1,11072073
  • U čtvercové vlny se rovná 1
  • U tvaru trojúhelníku je to 2 / √3 = 1.15470054
  • Pro pilový průběh je to 2 / √3 = 1,15470054
Přečtěte si také: