/ / Nabíjecí proud v přenosové lince

Nabíjecí proud v přenosové lince

V přenosovém vedení působí vzduch jako dielektrikummezi vodiči. Když je napětí přenášeno přes vysílací konec přenosového vedení, mezi vodiči začíná proud proudit (v důsledku nedokonalosti dielektrického média). Tento proud se nazývá nabíjecího proudu v přenosovém vedení.

proudový kompresor
Jinými slovy, můžeme říci, proudSpojení s kapacitancí vedení je známé jako nabíjecí proud. Síla nabíjecího proudu závisí na napětí, frekvenci a kapacitě vedení. Je dán níže uvedenými rovnicemi.

Pro jednofázové vedení nabíjecí proud

kompresor první rovnice
Kde, C = line-to-line ve farad
XC= kapacitní reaktance v ohmech
V = síťové napětí ve voltech

nabíjecí proud
Také reaktivní voltampér generovaný linkou = nabíjecí voltampéry vedení

kompresor třetího řádu
Pro třífázové vedení nabíjecí proudová fáze

čtyřkomorový kompresor
kde Vn = napětí na neutrální napětí ve voltech = fázové napětí ve voltech
Dn = kapacitní odpor k neutrálnímu ve farad

pětisvazkový kompresor
šestisvazkový kompresor
Reaktivní voltampér generovaný linkou = nabíjecí voltampéry vedení

sedmikomorový kompresor
kde Vt = line-to-line napětí ve voltech.

Význam nabíjecího proudu

  1. Snižuje proud zátěže, v důsledku čehož dochází ke snižování ztrát vedení a tím i ke zvýšení účinnosti vedení.
  2. Zlepšuje účiník přenosového vedení.
  3. Nabíjecí proud zlepšuje nosnost vedení.
  4. Zlepšuje regulaci napětí linky, protože úbytek napětí je poměrně malý.
Přečtěte si také: