/ / Synchronní kondenzátor

Synchronní kondenzátor

Synchronní kondenzátor je také znám jako Synchronní kompenzátor nebo Synchronní fázový modifikátor. Synchronní kondenzátor nebo synchronní kondenzátorkompenzátor je synchronní motor běžící bez mechanického zatížení. Může generovat nebo absorbovat reaktivní voltampér (VAr) změnou excitace jeho vinutí v poli. To může být děláno vzít vedoucí proud s over-excitation jeho pole vinutí.

V takovém případě dodává induktivní nebo absorbujereaktivní kapacitní Volt-ampér. Je-li v rozrušeném stavu, čerpá zpožděný proud, a proto dodává kapacitní nebo absorbuje reaktivní indukční napětí. Proto může být proud odebíraný synchronním kondenzátorem nebo kondenzátorem měněn od zpoždění k vedení plynule změnou jeho excitace.

Když je účiník motoru jednota, DCexcitace je prý normální. Nadměrné buzení způsobuje, že motor pracuje s hlavním účinníkem. Při excitaci způsobuje, že pracuje při zaostřujícím účiníku. Když je motor provozován bez zatížení s nadměrným buzením, trvá proud, který vede napětí o téměř 90 stupňů.

Chová se tedy jako kondenzátor a za takových provozních podmínek se synchronní motor nazývá a synchronní kondenzátor.

Protože se synchronní kondenzátor chová jako variabilní induktor nebo variabilní kondenzátor, používá se v systémech pro přenos energie k regulaci síťového napětí.

Přečtěte si také: