/ / Form Factor

Form Factor

Definition: Forholdet mellem den rotte middelværdiværdi og den gennemsnitlige værdi af en vekslende mængde (strøm eller spænding) kaldes Form Factor. Gennemsnittet af alle øjeblikkelige værdier for strøm og spænding over en komplet cyklus er kendt som middelværdien af ​​de vekslende mængder. Matematisk udtrykkes det som

formfaktor-eq1

jegr.m.s og Er.m.s er den røde gennemsnitlige kvadratværdi af strømmen og spændingen henholdsvis, og jegav og Eav er den gennemsnitlige værdi af vekselstrømmen og spændingen henholdsvis.

For den nuværende varierende sinusformet er formfaktoren givet som

formfaktor-eq2

Værdien af ​​Form Factor er 1,11

Der er en relation mellem topværdien, dengennemsnitsværdi, og roten betyder firkant (R.M.S) værdi af en alternerende mængde. For at udtrykke forholdet mellem alle disse tre mængder anvendes de to faktorer, nemlig som Peak Factor og Form Factor.

Formfaktoren for de forskellige sinusformede bølgeformer er som følger

  • For sinusbølge er det π / 2√2 = 1.11072073
  • For halvbølge rektificeret sinusbølge er det π / 2 = 1.5707963
  • For fuldbølge retableret sinusbølge er det π / 2√2 = 1.11072073
  • For firkantbølge er den lig med 1
  • For trekant bølgeform er det 2 / √3 = 1.15470054
  • For sawtooth waveform er det 2 / √3 = 1.15470054
Læs også: