/ Transformatorens modstand og reaktion

Transformatorens modstand og reaktion

Modstanden af ​​transformeren er defineret somDen interne modstand af både primære og sekundære viklinger. I en faktisk transformer har de primære og sekundære viklinger en vis modstand repræsenteret af R1 og R2 og reaktancerne ved X1 og X2. Lad K være transformationsforholdet. For at gøre beregningerne nem kan modstandene og reaktanserne overføres til hver side, det vil sige, at alle de primære termer henvises til den sekundære side, eller alle sekundære termer henvises til den primære side.

De resistive og reaktive dråber i den primære og sekundære side er repræsenteret som følger

  • Modstandsdråbe i sekundærsiden = I2R2
  • Reaktivt fald i den sekundære side = I2x2
  • Resistivt fald i primærsiden = I1R1
  • Reaktivt fald i primærsiden = I1x1

Primær side henvist til sekundær side

Da transformationsforholdet er K, vil primære resistive og reaktive dråbe som refereret til sekundære side være K gange, dvs. KI1R1 og K I1x1 henholdsvis. Hvis jeg1 er substitueret svarende til KI2 så har vi primær resistiv, og reaktivt fald henvist til sekundær side lig med K2jeg2R1 og K2jeg2x1 henholdsvis.

kredsløb-diagram-of-resistens-og-reaktans

Total resistiv drop i en transformer

resistens-og-reaktans-eq1

Samlet reaktivt fald i en transformer

resistens-og-reaktans-eq2

Begrebet

resistens-og-reaktans-EQ3
repræsenterer den tilsvarende modstand og reaktans af transformeren, der henvises til den sekundære side.

Hvor

resistens-og-reaktans-EQ4

faseudleder-diagram-of-resistens-og-reaktans

Fra faserdiagrammet vist ovenfor kan ligningen formes som

resistens-og-reaktans-EQ5
Hvor V2 er den sekundære terminalspænding og jeg2 er sekundær strøm forsinket bag terminalspændingen V2 ved en vinkel φ.

Siden udtrykket

resistens-og-reaktans-EQ6

er meget lille og forsømmes i forhold til udtrykket
resistens-og-reaktans-EQ7

Nu bliver ligningen

resistens-og-reaktans-EQ8

Hvor V1 er den påførte spænding til den primære vikling

Hvis belastningen på transformatorens sekundære side er rent resistiv, så bliver φ = 0 og ligningen (1)

resistens-og-reaktans-eq9

Hvis belastningen på transformatorens sekundære side er kapacitiv, skal φ tages som negativ, og ligningen (1) bliver
resistens-og-reaktans-EQ10

Læs også: