/ / / Δοκιμή πολικότητας του μετασχηματιστή

Δοκιμή πολικότητας του μετασχηματιστή

Πόλωση η κατεύθυνση των επαγόμενων τάσεων στοτην πρωτεύουσα και τη δευτερεύουσα περιέλιξη του μετασχηματιστή. Εάν οι δύο μετασχηματιστές είναι συνδεδεμένοι παράλληλα, τότε η πολικότητα πρέπει να είναι γνωστή για τη σωστή σύνδεση του μετασχηματιστή. Υπάρχουν δύο τύποι πολικότητας ένας είναι Πρόσθετος, και ένα άλλο είναι Αφαιρετικός.

Περιεχόμενα:

τύπους πολικότητας


Πρόσθετη πολικότητα: Στην πολικότητα προσθετικών συνδέονται οι ίδιοι ακροδέκτες των πρωτογενών και δευτερευόντων περιελίξεων του μετασχηματιστή

Αφαιρούμενη πολικότητα: Στην αφαιρετική πολικότητα συνδέονται διαφορετικοί ακροδέκτες της πρωτεύουσας και δευτερεύουσας πλευράς του μετασχηματιστή.

Επεξήγηση με το διάγραμμα σύνδεσης

Κάθε ένας από τους ακροδέκτες της πρωτεύουσας καθώς και της δευτερεύουσας περιέλιξης ενός μετασχηματιστή είναι εναλλακτικά θετικός και αρνητικός σε σχέση ο ένας με τον άλλο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Ας Α1 και ένα2 να είναι το θετικό και αρνητικό τερματικό αντίστοιχα του πρωτεύοντος μετασχηματιστή και a1, ένα2 είναι το θετικό και αρνητικό τερματικό της δευτερεύουσας πλευράς του μετασχηματιστή.

Αν ένα1 είναι συνδεδεμένο σε ένα1 και ένα2 είναι συνδεδεμένο σε ένα2 αυτό σημαίνει ότι συνδέονται παρόμοια τερματικά του μετασχηματιστή, τότε η πολικότητα λέγεται ότι είναι πρόσθετη. Αν ένα1 είναι συνδεδεμένο σε ένα2 και ένα2 σε α1, δηλαδή οι αντίθετοι ακροδέκτες είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους και έτσι το βολτόμετρο θα διαβάσει την αφαιρετική πολικότητα.

πολικότητα-δοκιμή-μετασχηματιστή

Διάγραμμα κυκλώματος της δοκιμής πολικότητας του μετασχηματιστή

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις σχετικές πολικότητεςσε οποιαδήποτε στιγμή του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος ακροδέκτη για την πραγματοποίηση των σωστών συνδέσεων, εάν οι μετασχηματιστές πρόκειται να συνδεθούν παράλληλα ή χρησιμοποιούνται σε ένα τριφασικό κύκλωμα.

Στην κύρια πλευρά, οι ακροδέκτες σημειώνονται ως A1 και ένα2 και από τη δευτερεύουσα πλευρά τα τερματικά ονομάζονται ως α1 και ένα2. Ο τερματικός σταθμός Α1 συνδέεται στο ένα άκρο του δευτερεύοντος τυλίγματος και ένα βολτόμετρο συνδέεται μεταξύ του Α2 και το άλλο άκρο του δευτερεύοντος τυλίγματος.

Όταν το βολτόμετρο διαβάζει τη διαφορά που είναι (V1 - V2), ο μετασχηματιστής λέγεται ότι συνδέεται με αντίθετη πολικότητα γνωστή ως αφαιρετική πολικότητα και όταν το βολτόμετρο διαβάζει (V1 + V2), ο μετασχηματιστής λέγεται ότι έχει πρόσθετη πολικότητα.

Βήματα για την εκτέλεση της δοκιμής πολικότητας

  • Συνδέστε το κύκλωμα όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα κυκλώματος και ρυθμίστε τον αυτόματο μετασχηματιστή στη μηδενική θέση.
  • Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία μίας φάσης
  • Καταγράφει τις τιμές των τάσεων όπως φαίνεται στο βολτόμετρο V1, V2 και V3.
  • Αν η ανάγνωση του V3 δείχνει την προσθήκη της τιμής του V1 και V2 δηλαδή V2 = V1+ V2 ο μετασχηματιστής λέγεται ότι είναι συνδεδεμένος σε πολικότητα πρόσθετου.
  • Αν η ανάγνωση του V3 είναι η αφαίρεση των αναγνώσεων του V1 και V2, τότε ο μετασχηματιστής λέγεται ότι συνδέεται με αφαιρετική ή αρνητική πολικότητα.
Επίσης, διαβάστε: