/ / Virtalähteen muunnin

Nykyinen lähdemuuntaja

Määritelmä: Nykyinen lähdemuuntaja muuntaa tulontasavirta vaihtovirtaan. Virtalähteen invertterissä tulovirta pysyy vakiona, mutta tämä tulovirta on säädettävissä. Virtalähteen invertteriä kutsutaan myös virtalähteen invertteriksi. Invertterin lähtöjännite on riippumaton kuormituksesta. Kuormitusvirran suuruus ja luonne riippuvat kuormitusimpedanssin luonteesta.

Nykyisen lähteen invertterin ohjaus

Tyristorin virtalähteen invertteri on esitetty alla olevassa kuvassa. Diodit D1-D6 ja kondensaattori C1-C6 aikaansaada tyristorin T kommutointia1-T6, jotka laukaistaan ​​vaihe-erolla 60ºniiden numeroiden järjestyksessä. Se näyttää myös lähtövirran aaltomuodon luonteen. Taajuusmuuttaja toimii virtalähteenä suuren induktanssin L ansiostaD DC-linkissä. Moottorin vaihevirran perusosa on esitetty alla olevassa kuvassa.

nykyinen-lähde-invertterin-fed-induktio-moottoriohjaimen
Vääntömomenttia ohjataan vaihtelevalla tasajännitevirralla Id muuttamalla V: n arvoad. Kun syöttö on AC, syöttölaitteen ja taajuusmuuttajan välillä on ohjattu tasasuuntaaja. Kun syöttö on, DC-syöttölaite ja taajuusmuuttajan väliin on sijoitettu katkaisija.

nykyinen-lähde-invertterin-of-oinduction-moottoriohjaimen
Nykyisen lähdemuuntajan suurin etu onsen luotettavuus. Virtalähdemuuntajan tapauksessa samassa jalkassa ei tapahdu kommutointivirhettä suuren induktanssin Ld läsnäolon vuoksi.

Induktiomoottorissa nousee ja laskeevirta on hyvin nopeaa. Tämä virran nousu ja lasku antavat suuria moottorin piikkejä. Siksi käytetään alhaisen vuotavuuden induktanssia. Kommutointikapasitanssi C1-C6 pienennä jännitepiikkejä vähentämällä virran nousun ja laskun nopeutta. Tarvitaan suuri kapasitanssiarvo jännitteen piikkien riittävän pienentämiseksi.

CSI: n regeneratiivinen jarrutus ja monikerroksinen toiminta

Kun moottorin nopeus on pienempi kuin synkroninen nopeus, kone toimii generaattorina. Teho virtaa koneesta tasajännitteeseen ja tasavirtajännitteeseen Vd käänteinen. Jos täysin ohjattu muunnin on tarkoitettu toimimaan taajuusmuuttajana, DC-liitäntään syötettävä tehonsyöttö siirretään vaihtovirtaan ja regeneratiivinen jarru tapahtuu. Näin ollen DC-moottorikäytön regeneratiiviseen jarrutukseen ei tarvita lisälaitteita.

Taajuusmuuttajalla voi olla regeneratiivinen jarrutuskyky ja neljän kvadrantin toiminta, jos kaksikanttinen katkaisija saa virran yhteen suuntaan, mutta käytetään jännitettä kummassakin suunnassa.

CSI-asemien suljettu kierrosluvun säätö

Suljetun silmukan CSI-asema näytetään alla olevassa kuvassa. Todellinen nopeus ωm verrataan vertailunopeuteen ω *m. Nopeusvirhettä ohjataan PI-säätimen ja liukukontrollerin kautta. Liukumäärän säätölaite asettaa liukuvirran käskyn ω *sl. Synkroninen nopeus, joka saadaan lisäämällä ωm, ω *sl määrittää taajuusmuuttajan taajuuden.

Jatkuva virtaus saadaan, kun liukunopeus ωsl ja minäs suhteella. Koska olend on verrannollinen Isjäljempänä esitetyn yhtälön mukaan samanlainen suhde on ω: n välilläsl ja minäd jatkuvaa virtausta varten.

suljetun silmukan-slip-ohjattu-CSI-drive-with-regeneratiivinen-breaking
Ω * arvon perusteellasl, vuonohjausvirta tuottaa yhteisen vertailuvirran I *d, joka suljetun silmukan virtakontrollin kautta säätää tasajännitevirtaa Id ylläpitää jatkuvaa virtaa. Liukukontrollerin ulostulolle asetettu raja raja Id taajuusmuuttajan luokitusvirrassa. Niinpä nopeusvirheen korjaus suoritetaan suurimmalla sallitulla invertterivirralla ja suurimmalla käytettävissä olevalla vääntömomentilla, mikä antaa nopean ohimenevän vasteen ja virransuojan.

Lue myös: