/ / Muotoseikka

Muotoseikka

Määritelmä: Kutsutaan keskimääräisen neliöarvon suhde vaihtelevan määrän (virta tai jännite) keskiarvoon Muotoseikka. Kaikkien virran ja jännitteen hetkellisten arvojen keskiarvo yhden koko syklin ajan tunnetaan vaihtelevien määrien keskiarvona. Matemaattisesti se ilmaistaan

lomake-tekijä-eq1

minär.m.s ja Er.m.s ovat juuren keskiarvo nykyisestä virrasta ja jännitteestä, ja Iav ja Eav ovat vaihtovirran ja jännitteen keskiarvo.

Jos virta vaihtelee sinimuotoisesti, lomakkeen tekijä annetaan muodossa

lomake-tekijä-eq2

Form Factorin arvo on 1,11

Huippuarvon,keskiarvo, ja juuri tarkoittaa neliön (R.M.S) vaihtelevan määrän arvoa. Siksi kaikkien näiden kolmen määrän välisen suhteen ilmaisemiseksi käytetään kahta tekijää, nimittäin Peak Factor ja Form Factor.

Eri sinimuotoisten aaltomuotojen muotokerroin ovat seuraavat

  • Siniaalto on π / 2√2 = 1,11072073
  • Puoliaallon puhdistettua siniaalloa varten se on π / 2 = 1,5707963
  • Täysiaallon korjattua siniaalloa varten se on π / 2√2 = 1,11072073
  • Neliöaalto on yhtä suuri kuin 1
  • Kolmion aaltomuodossa se on 2/3 = 1.15470054
  • Sahanterän aaltomuodon osalta se on 2/3 = 1.15470054
Lue myös: