/ / Muuntajan vastus ja reaktio

Muuntajan vastus ja reaktio

Muuntajan vastus on määriteltysekä primääri- että sekundäärikäämien sisäinen vastus. Todellisessa muuntajassa primääri- ja sekundäärikäämit ovat jonkin verran vastusta, jota edustaa R1 ja R2 ja X: n reaktiot1 ja X2. Olkoon K muunnossuhde. Laskelmien helpottamiseksi resistanssit ja reaktanssit voidaan siirtää kummallekin puolelle, eli joko kaikki ensisijaiset termit viitataan toissijaiseen puoleen, tai kaikki toissijaiset termit viitataan ensisijaiseen puoleen.

Resistiiviset ja reaktiiviset tippat primaarisella ja toissijaisella puolella esitetään seuraavasti

  • Vastustuskärmä toissijaisella puolella = I2R2
  • Reaktiivinen pudotus toissijaisella puolella = I2X2
  • Resistiivinen pudotus ensisijaisella puolella = I1R1
  • Reaktiivinen pudotus ensisijaisella puolella = I1X1

Ensisijainen puoli, johon viitataan toissijaisella puolella

Koska muunnossuhde on K, primaarinen resistiivinen ja reaktiivinen pudotus, kuten sekundaaripuolella viitataan, on K-aikoja, so.1R1 ja K I1X1 vastaavasti. Jos minä1 on substituoitu yhtä suureksi kuin KI2 sitten meillä on ensisijainen resistiivinen, ja reaktiivinen pudotus viitataan toissijaiseen puoleen, joka on yhtä suuri kuin K2minä2R1 ja K2minä2X1 vastaavasti.

piiri-kaavio-of-resistenssi-ja-reaktanssi

Taajuusmuuttajan kokonaisresistanssi

vastus-ja-reaktanssi-eq1

Kokonaisreaktiivinen pudotus muuntajassa

vastus-ja-reaktanssi-eq2

Termi

vastus-ja-reaktanssi-EQ3
edustavat toissijaiselle sivulle viitatun muuntajan vastaavaa vastusta ja reaktanssia.

Missä

vastus-ja-reaktanssi-eq4

osoitinpiirros-kaavio-of-resistenssi-ja-reaktanssi

Yllä oleva kaaviokuvasta voidaan muodostaa yhtälö

vastus-ja-reaktanssi-eq5
Missä V2 on toissijainen liitäntäjännite ja I2 on toissijainen virta, joka jää päätteen V jännitteen jälkeen2 kulmassa ϕ.

Koska termi

vastus-ja-reaktanssi-EQ6

on hyvin pieni ja jätetään huomiotta verrattuna termiin
vastus-ja-reaktanssi-EQ7

Nyt yhtälö tulee

vastus-ja-reaktanssi-EQ8

Missä V1 on primäärikäämiin kohdistettu jännite

Jos muuntajan toisella puolella oleva kuorma on puhtaasti resistiivinen, niin ϕ = 0 ja yhtälö (1) muuttuu

vastus-ja-reaktanssi-eq9

Jos muuntajan toisella puolella oleva kuormitus on kapasitiivinen, ϕ tulee ottaa negatiiviseksi ja yhtälö (1) tulee
vastus-ja-reaktanssi-EQ10

Lue myös: