/ Okretni moment osovine

Obrtni moment osovine

U istosmjernom motoru cijela elektromagnetska sila(T) razvijena u armaturi nije dostupna na vratilu. Dio je izgubljen kako bi se prevladali gvožđe i mehanički gubici (trenje i vjetar). Stoga je moment okretanja osovine (Tsh) nešto je manji od zakretnog momenta razvijenog u armaturi.

definicija: Prema tome, u slučaju istosmjernih motora, stvarni zakretni moment koji je na raspolaganju na vratilu za obavljanje korisnog mehaničkog rada je poznat kao Obrtni moment osovine. To se naziva zato što je dostupno na vratilu motora. Prikazan je simbolom Tsh, Izlaz motora je prikazan donjom jednadžbom gdje je Tsh je okretni moment osovine u r.p.s, a N okretanje motora u r.p.m. Zakretni moment osovine je izražen kao

Osovina momenta-jednadžba-1

Osovina momenta-jednadžba 2

Razlika između zakretnog momenta armature i momenta osovine (Tla Tsh ) je poznat kao izgubljeni okretni moment i zbog formiranja zakretnog momenta.

Snaga kočionog konja (B.H.P)

U slučaju motora, mehanička snaga na vratilu poznata je kao snaga kočionog konja. Ako je Tsh je okretni moment osovine u Newton Meteru, a N brzina u r.p.m.

Osovina momenta-ekv
Izlazna snaga kontejnera za kočnice prikazana je gornjom jednadžbom (1).

Pročitajte i: