/ / Form Factor

Form Factor

definicija: Naziva se omjer vrijednosti srednje vrijednosti kvadrata i prosječne vrijednosti izmjenične količine (struje ili napona) Form Factor. Prosjek svih trenutnih vrijednosti struje i napona tijekom jednog cjelovitog ciklusa poznat je kao prosječna vrijednost izmjeničnih veličina. Matematički se izražava kao

Oblik faktoru eq1

jar.m.s i Er.m.s su srednje vrijednosti kvadrata struje i napona, i Iav i Eav su prosječna vrijednost izmjenične struje i napona.

Za struju koja varira sinusoidalno, daje se Form Factor kao

Oblik faktoru EQ2

Vrijednost Form Factora je 1.11

Postoji odnos između vršne vrijednostiprosječnu vrijednost, a vrijednost korijena znači kvadratnu (R.M.S) vrijednost izmjenične količine. Stoga, da bi se izrazila povezanost između svih ovih triju veličina, koriste se dva faktora, naime kao faktor maksimuma i faktor oblika.

Faktor oblika za različite sinusoidne valne oblike je sljedeći

  • Za sinusni val, to je π / 2√2 = 1.11072073
  • Za sinusni val s poluvalom, π / 2 = 1.5707963
  • Za sinusni val s punim valom, π / 2√2 = 1.11072073
  • Za kvadratni val jednak je 1
  • Za valni oblik trokuta, to je 2 / =3 = 1.15470054
  • Za valni oblik zubaca, to je 2 / =3 = 1.15470054
Pročitajte i: