/ / Regulacija brzine indukcijskog motora

Kontrola brzine indukcijskog motora

Postoji različita metoda kontrole brzineIndukcijski motor. Brzina rotora indukcijskog motora je prikazana dolje prikazanom jednadžbom. Iz jednadžbe (1) jasno je da se brzina motora može promijeniti promjenom frekvencije f, broja polova Pi slip a.

jednadžba 1

Bilo koja ili navedene kombinacije navedenih metoda mogu se koristiti za promjenu brzine motora. U praksi se primjenjuju sve metode kontrole brzine indukcijskog motora.

regulacija brzine indukcijskog motora

Oni su sljedeći: -

  • Promjena pola

Metoda mijenjanja polova dalje je podijeljena u tri vrste. Nazvani su kao

  1. Metoda posljedičnih polova
  2. Višestruki namoti statora
  3. Amplitudna modulacija polova

Druge metode su sljedeće: -

  • Kontrola napona statora
  • Kontrola frekvencije napajanja
  • Kontrola otpora rotora
  • Oporavak energije

Detaljan opis svake metode kontrole brzine objašnjen je različitim metodama pojedinačno.

Pročitajte i: