/ / Az egyenáramú motor fordulatszám-szabályozása: armatúraellenállás-vezérlés és terepi áramlásszabályozás

Az egyenáramú motor fordulatszám-szabályozása: armatúraellenállás-vezérlés és terepi áramlásszabályozás

A dc motor átalakítja a mechanikai teljesítménytdc elektromos áram. Az egyenáramú motor egyik legfontosabb jellemzője, hogy sebességük egyszerű módon egyszerűen szabályozható a követelménynek megfelelően. Az ilyen típusú vezérlés váltakozó áramú motorban nem lehetséges.

A sebességszabályozás fogalma mása sebességszabályozóból. Sebességszabályozásnál a motor sebessége természetesen változik, míg a DC motorban a motor sebessége manuálisan megváltozik a kezelő vagy egy bizonyos automatikus vezérlőegység által. A sebesség Az egyenáramú motor értékét az alábbi ábrán mutatjuk be.

Az (1) egyenlet, hogy a sebesség a V tápfeszültségtől, az armatúra áramkör ellenállásától függegy és a mezőáramot ϕ, amelyet a terepáram képez.

Sebességszabályozó-OF-DC-MOTOR-EQ-1

Tartalom:

A DC motor sebességének szabályozásához afigyelembe veszik a feszültség, az armatúra ellenállás és a téráram változását. A DC motor sebességszabályozásának három általános módja van. Ezek a következők.

   • Az ellenállás változása az armatúra körében.
    Ezt a módszert hívják Armatúra ellenállás vagy reosztatikus szabályozás.
   • A mezőáram változása
    Ez a módszer ismert Field Flux Control.
   • Az alkalmazott feszültség változása
    Ez a módszer is ismert Armatúra feszültség vezérlés.

Az alábbiakban részletesen ismertetjük a sebesség szabályozásának különböző módszereit.

Az egyenáramú motor armatúra ellenállásának ellenőrzése

Shunt Motor

Az armatúra-ellenállást szabályozó módszer shunt motorjának csatlakoztatási diagramja az alábbiakban látható. Ebben az eljárásban R változó ellenállás vane az armatúra körébe kerül. A változó ellenállás változása nem befolyásolja a fluxust, mivel a mező közvetlenül csatlakozik a tápellátáshoz.

sebességszabályozó-of-dc-motor-Fig-1
A sebességáram jellemző a sunt motor motorja látható.

sebességszabályozó-of-dc-motor-Fig-3
Motor sorozat

Most vizsgáljuk meg a DC sorozatú motor sebességszabályozásának kapcsolási rajzát az armatúra ellenállásszabályozási módszerrel.

sebességszabályozó-of-dc-motor-Fig-2
Az armatúra áramkör ellenállásának változtatásával amind az áram, mind a fluxus hatással van. A változó ellenállás feszültségesése csökkenti az alkalmazott feszültséget az armatúrához, és ennek következtében csökken a motor sebessége.

A sebesség-áram jellemző A sorozatszámú motor egy részét az alábbi ábra mutatja.

sebességszabályozó-of-dc-motor-Fig-4
Amikor a változó ellenállás értéke Rea motor alacsonyabb sebességgel fut. Mivel a változó ellenállás teljes armatúraáramot hordoz, úgy kell megtervezni, hogy a teljes armatúraáramot folyamatosan szállítsa.

Az armatúra ellenállás-ellenőrzési módszer hátrányai

   • A külső ellenállásban nagy mennyiségű energiát veszünk el.
   • Az armatúra ellenállásszabályozása korlátozott, hogy a sebesség a motor normál sebessége alatt maradjon, és ez a módszer nem növeli a normál szint fölötti sebességet.
   • A változó ellenállás adott értékénél a sebességcsökkentés nem állandó, de a motor terhelésétől függ.
   • Ezt a sebességszabályozó módszert csak kis motorokra használják.

Az egyenáramú motor téráram szabályozási módszere

A fluxust a terepáram adja. Ezzel a módszerrel a sebességszabályozás a terepáram szabályozásával érhető el.

Shunt Motor

Shunt motorban az R változó ellenállásC az alábbi ábrán látható sorrendben csatlakoztatva van a söntőtekercsekkel. Ez az R ellenállásC az a néven ismert Shunt Field Regulator.

sebességszabályozó-of-dc-motor-Fig-5
A shunt mezőáramot az alábbi egyenlet adja meg.

Sebességszabályozó-OF-DC-MOTOR-EQ-2

Az RC csatlakozása a mezőben csökkenti amezőáram, és így a fluxus is csökken. Ez a fluxus csökkenése növeli a sebességet, és így a motor a normál sebességnél nagyobb sebességgel fut. Ezért ezt a módszert arra használják, hogy a motor fordulatszáma a normál érték felett legyen, vagy a terhelés miatt korrigálja a sebesség csökkenését.

A fordulatszám-nyomaték görbe a shunt motorhoz az alább látható.

sebességszabályozó-of-dc-motor-Fig-8
Motor sorozat

Egy soros motorban a terepi áram változását bármelyik módszerrel végezzük, vagyis egy váltóval vagy egy megérintett mezővezérléssel.

Egy változó használatával

Változó ellenállás Rd a soros tekercseléssel párhuzamosan van csatlakoztatva az alábbi ábra szerint.

sebességszabályozó-of-dc-motor-Fig-6
A párhuzamos ellenállást Diverternek nevezzük. A főáram egy részét egy R változó ellenállás irányítjad. Így a váltó funkciója a csökkentésa folyó tekercsén átfolyó áram. A mezőáram csökkenése csökkenti a fluxus mennyiségét, és ennek következtében a motor sebessége nő.

Érintett mezővezérlés

A sorozatmotorban alkalmazott második módszer a terepi áram változásához a megérintett terepi vezérlés. A csatlakozási rajz az alábbiakban látható.

sebességszabályozó-of-dc motoros 7. ábra
Itt az amper-fordulatszámok változása azmezőfordulatok száma. Ezt az elrendezést egy elektromos vontatási rendszerben használják. A motor sebességét a téráram változása szabályozza. Az alábbiakban a sorozatmotor fordulatszám-forgatónyomatékát mutatjuk be.

sebességszabályozó-of-dc-motor-Fig-9

A Field Flux Control előnyei

Az alábbiakban a terepfolyadék-szabályozási módszer előnyei vannak.

   • Ez a módszer egyszerű és kényelmes.
   • Mivel a shunt mező nagyon kicsi, a shunt mezőben a teljesítményveszteség is kicsi.

A fluxus általában nem növelhetőnormál értékek a vas telítettsége miatt. Ezért a fluxus által történő sebességszabályozás a mező gyengülésére korlátozódik, ami növeli a sebességet. Ez a módszer csak korlátozott tartományban alkalmazható, mert ha a mező túlságosan gyengül, a stabilitás csökken.

Az egyenáramú motor armatúra feszültségszabályozása

Az armatúra feszültségszabályozásában a fordulatszám-szabályozást az alkalmazott feszültség változtatásával érik el a motor armatúra tekercsében. Ez a sebességszabályozási módszer szintén ismert Ward Leonard módszer, amelyet részletesen a Ward Leonard módszer vagy az Armatúra feszültség vezérlés témakörben tárgyalunk. A link alább látható.

Lásd még: Ward Leonard egyenáramú motor vagy az armatúra feszültség vezérlésének sebességszabályozása

Olvassa el: