/ / Nyílt áramkör és rövidzárlat teszt transzformátoron

Nyílt áramkör és rövidzárlat teszt transzformátoron

A nyílt áramkör és a rövidzárlat teszta transzformátor paraméterének meghatározásához, mint a hatékonyság, a feszültségszabályozás, az áramkör konstans stb. elvégzésére kerül sor. Ezeket a teszteket a tényleges terhelés nélkül hajtják végre, és emiatt a vizsgálathoz kisebb teljesítmény szükséges. A nyílt áramkör és a rövidzárlati teszt a teljes terhelési vizsgálathoz képest nagyon pontos eredményt ad.

Tartalom:

Nyílt áramkör teszt

A nyitott áramkör teszt céljahatározza meg a transzformátor terheletlen áramát és veszteségeit, amelyek miatt meghatározzák a terhelés nélküli paramétert. Ezt a vizsgálatot a transzformátor elsődleges tekercselésén végezzük. A wattmérő, az ampermérő és a feszültség az elsődleges tekercseléshez kapcsolódik. A névleges névleges feszültséget az elsődleges tekercsbe a váltakozó áramforrás segítségével szállítják.

nyitott áramkör-teszt

Nyílt áramkör teszt transzformátoron

A transzformátor másodlagos tekercsét megtartjáknyitott és a voltmérő csatlakozik a terminálhoz. Ez a voltmérő a másodlagos indukált feszültséget méri. Mivel a transzformátor másodlagos része nyitva van, a terhelés nélküli áram az elsődleges tekercsen keresztül áramlik.

A terheletlen áram értéke nagyon kicsia teljes névleges áramhoz képest. A rézveszteség csak a transzformátor elsődleges tekercsén történik, mert a másodlagos tekercs nyitva van. A wattmérő leolvasása csak a mag- és vasveszteségeket jelenti. A transzformátor magvesztesége azonos minden típusú terhelés esetén.

A nyitott áramkör tesztjének kiszámítása

Hagyja,

  • W0 - Wattmeter olvasás
  • V1 - voltmérő
  • én0 - mérőóra mérése

Ezután a P transzformátor veszteségeén = W0 és

OC-SC-EQ1

A terhelés nélküli tényező a

OC-SC-EQ2

I. munkakomponensw jelentése

OC-SC-EQ3

W értéke0 az (1) egyenletből a (2) egyenletből a munkakomponens értékét kapja meg

OC-SC-EQ4

A mágnesező komponens

OC-SC-EQ5

Az alábbiakban nincs megadva terhelési paraméter

Az egyenértékű izgalmas ellenállás

OC-SC-EQ6

Az egyenértékű izgalmas reaktancia

OC-SC-EQ7

Az alábbiakban a transzformátor feszültségmentes vagy nyitott áramkör tesztjét mutatja be

A nyitott rendszerű-Phasor-diagram

A nyílt áramkör tesztjének Phasor diagramja

A nyitott áramkör vizsgálata által mért vasveszteségeket a transzformátor hatékonyságának kiszámítására használják.

Rövidzárlat teszt

A rövidzárlati tesztet a transzformátor alábbi jelzés paraméterének meghatározására végezzük.

  • Meghatározza, hogy a rézveszteség a teljes terhelésnél következik be. A rézveszteséget a transzformátor hatékonyságának megállapítására használják.
  • Az egyenértékű ellenállást, az impedanciát és a szivárgási reakciót a rövidzárlat tesztje ismert.

A rövidzárlati tesztet aa transzformátor másodlagos vagy nagyfeszültségű tekercselése. A mérőműszer, mint a wattmeter, a voltmérő és az ampermérő a transzformátor nagyfeszültségű tekercséhez van csatlakoztatva. Az elsődleges tekercselés a vastag sáv vagy amperer segítségével történik, amely csatlakozik a terminálhoz.

Az alacsony feszültségű forrás az egészmásodlagos tekercs, melynek következtében a transzformátor mind a másodlagos, mind az elsődleges tekercséből teljes terhelés áramlik. A teljes terhelési áramot a másodlagos tekercselésen keresztül csatlakoztatott améterrel mérik.

A rövidzárlat teszt áramköri diagramja az alábbiakban látható

rövidzárlat-teszt

A transzformátoron lévő rövidzárlati teszt áramköre

Az alacsony feszültségű forrást az egészmásodlagos tekercselés, amely a normál névleges feszültség körülbelül 5-10% -a. A fluxus a transzformátor magjában van kialakítva. A fluxus nagysága a normál fluxussal összehasonlítva kicsi.

A transzformátor vasvesztesége azfényáram. Kevésbé fordul elő a rövidzárlati tesztben az alacsony fluxusérték miatt. A wattmérő leolvasása csak azt határozza meg, hogy a rézveszteség a tekercseken történik. A voltmérő a nagyfeszültségű tekercsre alkalmazott feszültséget méri. A szekunder áram az alkalmazott feszültség miatt a transzformátorban indukál.

Rövidzárlat teszt kiszámítása

Hagyja,

  • Wc - Wattmeter olvasás
  • V2sc - voltmérő
  • én2sc - mérőóra mérése

Ezután a transzformátor teljes terhelésű rézveszteségét a

OC-SC-EQ8

A másodlagos oldalnak megfelelő egyenértékű ellenállás van

OC-SC-EQ9

A transzformátor rövidzárlati vizsgálatának fázissorát az alábbiakban mutatjuk be

rövidzárlat phasor-diagram

A rövidzárlati teszt Phasor diagramja

A fázissorból

OC-SC-EQ10

A másodlagos oldalon említett egyenértékű impedanciát a

OC-SC-EQ11

A másodlagos oldalra utaló egyenértékű reaktivitást a

OC-SC-EQ12

A transzformátor feszültségszabályozása bármely terhelés és teljesítménytényező alapján meghatározható a Z értékeinek megismerése utánes és Res.

A rövidzárlati tesztben a wattmeter rekordot, a teljes veszteséget, beleértve a veszteséget, de a magveszteség értéke nagyon kicsi a rézveszteséghez képest, így a magveszteség elhanyagolható.

Olvassa el: