/ / Formos koeficientas

Formos koeficientas

Apibrėžimas: Skambinamas vidurkio kvadratinės vertės santykis su kintamo kiekio (srovės ar įtampos) vidutine verte Formos koeficientas. Visų momentinių srovės ir įtampos verčių per vieną ciklą vidurkis vadinamas kintamų kiekių vidutine verte. Matematiškai tai išreiškiama kaip

formos faktoriaus ekv

r.m.s ir Er.m.s yra šaknų vidutinė kvadratinė vertė ir atitinkamai įtampa, ir Iav ir Eav yra vidutinė kintamosios srovės ir įtampos vertė.

Jei srovė kinta sinusoidiškai, formų koeficientas pateikiamas kaip

formos faktoriaus ekv

Form Factor vertė yra 1.11

Yra santykis tarp didžiausios vertės,vidutinė vertė, o šaknis reiškia kintamo kiekio kvadratinę (R.M.S) vertę. Todėl, norint išreikšti ryšį tarp visų šių trijų kiekių, naudojami du faktoriai, būtent „Peak Factor“ ir „Form Factor“.

Įvairių sinusoidinių bangų formų forma yra tokia

  • Sinusinei bangai tai yra π / 2√2 = 1,11072073
  • Pusinės bangos rektifikuota sinusinė banga yra π / 2 = 1,5707963
  • Visapusiškai ištaisytos sinusinės bangos yra π / 2√2 = 1,11072073
  • Kvadratinės bangos atveju jis lygus 1
  • Trikampio bangos forma yra 2 / √3 = 1.15470054
  • Pjūklelio bangos formai tai yra 2 / √3 = 1.15470054
Taip pat perskaitykite: