/ / Form Factor

Veidlapas faktors

Definīcija: Tiek saukta vidējās kvadrātiskās vērtības attiecība pret mainīgā daudzuma (strāvas vai sprieguma) vidējo vērtību Veidlapas faktors. Visu pašreizējās strāvas un sprieguma momenta vidējo vērtību vienā pilnā ciklā sauc par mainīgo lielumu vidējo vērtību. Matemātiski to izsaka kā

form-faktors-eq1

Ir.m.s un Er.m.s ir saknes vidējā kvadrātiskā vērtība un attiecīgi spriegums, un Iav un Eav ir mainīgās strāvas un sprieguma vidējā vērtība.

Lai strāvu mainītu sinusoidāli, Form Factor tiek dots kā

form-faktors-eq2

Veidlapas faktora vērtība ir 1.11

Pastāv saikne starp maksimālo vērtībuvidējā vērtība un saknes ir mainīgā daudzuma kvadrātveida (R.M.S) vērtība. Tāpēc, lai izteiktu attiecības starp visiem šiem trim daudzumiem, tiek izmantoti divi faktori, proti, kā Peak Factor un Form Factor.

Dažādu sinusoidālo viļņu formu koeficients ir šāds

  • Sinusoidālajam vilnim tas ir π / 2√2 = 1,11072073
  • Pusvadīta rektificēta sinusa vilnis ir π / 2 = 1,5707963
  • Pilnīgas viļņu rektificētas sinusa viļņa gadījumā tas ir π / 2√2 = 1,11072073
  • Par kvadrātveida vilni tas ir vienāds ar 1
  • Trīsstūrveida viļņu formai tas ir 2 / √3 = 1.15470054
  • Zāģa formas viļņu formai tas ir 2 / √3 = 1,15470054
Izlasiet arī: