/ / Vormfactor

Vormfactor

Definitie: De verhouding van de wortelgemiddelde vierkante waarde tot de gemiddelde waarde van een wisselhoeveelheid (stroom of spanning) wordt opgeroepen Vormfactor. Het gemiddelde van alle momentane waarden van stroom en spanning gedurende één volledige cyclus is bekend als de gemiddelde waarde van de afwisselende grootheden. Wiskundig gezien wordt het uitgedrukt als

vormfactor-EQ1

ikr.m.s en Er.m.s zijn de gemiddelde vierkante waarde van de stroom respectievelijk de spanning, en Iav en Eav zijn de gemiddelde waarde van de wisselstroom respectievelijk de spanning.

Voor de stroom die sinusoïdaal varieert, wordt de vormfactor als gegeven gegeven

vormfactor-eq2

De waarde van de vormfactor is 1,11

Er is een relatie tussen de piekwaarde, degemiddelde waarde en de wortel gemiddelde kwadraat (R.M.S) waarde van een afwisselende grootheid. Daarom worden, om de relatie tussen al deze drie grootheden tot uitdrukking te brengen, de twee factoren gebruikt, namelijk als piekfactor en vormfactor.

De vormfactor voor de verschillende sinusoïdale golfvormen zijn als volgt

  • Voor sinusgolven is het π / 2√2 = 1.11072073
  • Voor een halve golf gelijkgerichte sinusgolf is het n / 2 = 1,5707963
  • Voor een gelijkwaardige sinusgolf met de volledige golf is dit π / 2√2 = 1,11072073
  • Voor blokgolven is deze gelijk aan 1
  • Voor driehoeksgolven is dit 2 / √3 = 1.15470054
  • Voor een zaagtandgolfvorm is dit 2 / √3 = 1.15470054
Lees ook: