/ / Geïsoleerde inductiegenerator

Geïsoleerde inductiegenerator

Geïsoleerde inductiegenerator betekent dat een inductiemachine kan werken als eengenerator, zelfs zonder een extern voedingssysteem. Een driefasige delta verbonden condensatorbank is verbonden over de klemmen van de machine zoals getoond in de onderstaande figuur. Het levert een noodzakelijke excitatie op voor de machine.

GEÏSOLEERDE INDUCTIEGENERATOR FIGUUR 1

De resterende flux aanwezig in de machine biedtde initiële excitatie. Bij afwezigheid van de resterende flux wordt de machine kortstondig als inductiemotor gebruikt om de resterende flux te creëren. De motor loopt lichtjes boven de synchrone snelheid onbelast door een krachtwerktuig. Een kleine EMF wordt geïnduceerd in de stator met een frequentie die evenredig is met de rotorsnelheid.

De spanning die over de drie fasen verschijntcondensatorbank geeft aanleiding tot een voorloopstroom getrokken door de condensatorbank. Deze stroom is bijna gelijk aan de achterblijvende stroom die wordt teruggeleverd aan de generator.

De flux ingesteld door de stroom helpt de initiaalresterende flux veroorzaakt een toename van de totale flux. Dientengevolge wordt de spanning verhoogd. Deze toename van de spanning veroorzaakt een toename van de exciterende stroom en een verdere toename van de klemspanning.

Deze toename in spanning gaat door tot het puntwaar de magnetisatiekarakteristiek van de machine en de spanningsstroomkarakteristiek van de condensatorbank elkaar kruisen. De onderstaande grafiek toont de magnetisatie curve en de V-IC karakteristiek.

Geïsoleerde Inductie-Generator-fig 2

Op dit punt zijn de reactieve volt-ampères vereistdoor de generator zijn gelijk aan de reactieve volt-ampères geleverd door de condensatorbank. De werkfrequentie is afhankelijk van de rotorsnelheid en de verandering in belasting beïnvloedt de snelheid van de rotor. De spanning wordt hoofdzakelijk geregeld door de capacitieve reactantie bij de werkfrequentie. Het grote nadeel van een geïsoleerde inductiegenerator is dat voor een nalaadvermogenfactorbelasting, de spanning zeer snel bezwijkt.

Lees ook: