/ / Diversiteitsfactor

Diversiteitsfactor

Definitie: Diversiteitsfactor wordt gedefinieerd als de verhouding van desom van de maximale eisen van het verschillende deel van een systeem aan de samenvallende maximale vraag van het hele systeem. De maximale eisen van de individuele consumenten van een groep komen niet tegelijkertijd voor. Er is dus een diversiteit in het optreden van de belasting. Vanwege deze uiteenlopende aard van de belasting is een volledige stroomvoorziening voor alle consumenten op hetzelfde moment niet vereist.

diversiteit-factro-1
Wiskundig gezien wordt de diversiteitsfactor uitgedrukt als:

diversiteit-factor-2
of

diversiteit-factor-3
Waar,

FD - Diversiteitsfactor
Dik - maximale vraag van de belasting I, ongeacht het tijdstip van optreden.
Dg = D (1 + 2 + 3 ...... .n) - maximale samenvallende eisen van een groep van n belasting.

Diversiteitsfactoren kunnen worden gedefinieerd voor belastingen,onderstations, feeders en generatorstations. Gewoonlijk gebeuren de maximale eisen van de consumenten niet tegelijkertijd. De diversiteitsfactor kan gelijk zijn aan of groter zijn dan 1.

Als de waarde van de diversiteitsfactor groter isdan 1, dan is het een goede diversiteitsfactor, en 1.0 vertegenwoordigt een slechte diversiteitsfactor. Een hoge diversiteitsfactor heeft als effect dat de maximale vraag wordt verminderd. Het wordt verkregen door elektrische energie te gebruiken bij nachtbelasting of lichte belasting.

Lees ook: