/ / Fire kvadrant drift av DC motor

Fire kvadrant drift av DC motor

Fire kvadrantoperasjon av noen stasjoner eller DC-motor betyr at maskinen opererer i fire kvadranter. De er Foroverbremsing, Fremoverkjøring, Omvendt motor og Omvendt bremsing. En motor opererer i to moduser - Motoring og bremsing. En motordrift som kan operere i begge rotasjonsretninger, og som produserer både motoring og regenerering kalles en Four Quadrant-variabel hastighetsdrev.

I motormodus, maskinen fungerer som en motor og konverterer elektrisk energi til mekanisk energi som støtter bevegelsen. I bremsemodus, maskinen fungerer som en generator og konverterermekanisk energi til elektrisk energi, og som et resultat motsetter det seg bevegelsen. Motoren kan fungere både i fremover og bakover, dvs. i motor- og bremsoperasjoner.

Produktet med vinkelhastighet og dreiemoment er liketil kraften utviklet av en motor. For multikvadrant drift av stasjoner brukes følgende konvensjoner om tegn på dreiemoment og hastighet. Når motoren roteres i fremoverretningen, betraktes motorens hastighet som positiv. Stasjonene som kun opererer i en retning, fremoverhastighet vil være deres normale hastighet.

I laster som involverer opp og ned bevegelser, hastighetenav motoren som forårsaker oppadgående bevegelse anses å være i fremadgående bevegelse. For reversible stasjoner velges foroverhastighet vilkårlig. Rotasjonen i motsatt retning gir omdreiningshastighet som er betegnet med et negativt tegn.

Hastigheten for hastighetsendring positivt i fremoverretningen eller momentet som gir akselerasjon er kjent som Positivt motormoment. Ved retardasjon betraktes motormomentet negativt. Lastmoment er motsatt til det positive motormomentet i retningen.

Figuren under viser fire kvadrantoperasjoner av stasjoner.

fire-kvadrant-drift-fig

I Jeg kvadrant kraft utviklet er positiv og maskinen fungerer som motor som leverer mekanisk energi. I (første) kvadrantoperasjonen kalles Forward Motoring. II (andre) kvadrant operasjon er kjent som Bremsing. I denne kvadranten er rotasjonsretningen positiv, og dreiemomentet er negativt, og dermed opererer maskinen som en generator som utvikler et negativt dreiemoment som motsetter bevegelsen.

Den roterende parts kinetiske energi er tilgjengelig som elektrisk energi som kan leveres tilbake til strømnettet. Ved dynamisk bremsing forsvinner, blir energien forsvunnet i motstanden. De III (tredje) kvadrant operasjon er kjent som omvendt motor. Motoren fungerer i motsatt retning. Både fart og dreiemoment har negative verdier mens strømmen er positiv.

I IV (fjerde) kvadrant, dreiemomentet er positivt, og hastigheten er negativ. Denne kvadranten tilsvarer bremsing i omvendt motor modus.

Anvendelser av fire kvadrantoperasjoner

  • Kompressor, pumpe og vifte type belastning krever bare drift i I-kvadranten. Da operasjonen er ensrettet, blir de kalt en kvadrant-drivsystem.
  • Transportdrev krever drift i begge retninger.
  • Hvis regenerering er nødvendig, søknad i allefire kvadranter kan være påkrevd. Hvis ikke, er operasjonen begrenset til kvadranter I og III, og det kan derfor kreves dynamisk bremsing eller mekanisk bremsing.
  • I heisehjul er det nødvendig med en firekvadrantoperasjon.

Den fire kvadrantoperasjonen og dens forhold til hastighet, dreiemoment og effekt er oppsummert nedenfor i tabellen.

FunksjonQuadrantHastighetmoment~~POS=TRUNCStrømutgang
Forward MotoringJeg+++
ForoverbremsingII+--
Omvendt motoringIII--+
Omvendt bremsingIV-+-
Les også: