/ / Strømflowdiagram over DC-generator og likestrømsmotor

Strømflowdiagram over DC-generator og likestrømsmotor

De Power Flow Diagram brukes til å bestemme effektiviteten til agenerator eller motor. I den nedenstående figuren av strømningsdiagrammet til DC-generatoren er det vist at i utgangspunktet den mekaniske effekt er gitt som en inngang som omdannes til elektrisk kraft, og utgangen som er oppnådd, er i form av elektrisk kraft. Det er forskjellige tap som friksjon, vindkast, stray tap og kjerne tap.

Strømstrømningsdiagrammet til DC Generator er vist nedenfor.

kraft-flow-DIAG-of-DC-generator-fig-1

Power Flow Diagram of DC Generator

I en DC-generator er inngangen den mekaniske kraften. Strøminngangen er gitt av ligningen vist nedenfor.

kraft-flytdiagram-EQ1

Hvor,

ωm er vinkelhastigheten til armaturen i radian per sekund.

Ʈapp er det påførte momentet i Newton-meter

Summen av stray tap, mekaniske tap og kjerne tap er subtraheret fra inngangseffekten, dvs. Pi for å få netto mekanisk kraft omgjort til elektrisk kraft ved elektro mekanisk konvertering.

kraft-flytdiagram-EQ2
Hvor det er det elektromagnetiske dreiemomentet. Den resulterende elektriske kraft produsert er gitt av ligningen.

kraft-flytdiagram-EQ3

Nettstrømutgangen er oppnådd ved å trekke elektrisk strøm I2R tap og pensel tap fra Pconv.

kraft-flytdiagram-Ligning 4
Hvor,

VT er terminal spenningen, og jegL er strømmen levert til lasten.

Strømstrømningsdiagrammet til DC Motoren er vist nedenfor.

kraft-flow-DIAG-of-DC-motor-fig-2

Strømflowdiagram over likestrømsmotor

Fra strømmen diagrammet til DC Motor, er detklart at inngangen som er gitt til motoren er i elektrisk form som omdannes til mekanisk kraft i andre trinn. Utgangen er i form av mekanisk kraft.

I en likestrømsmotor er inngangsstrømspinnen gitt av ligningen vist nedenfor.

kraft-flytdiagram-EQ5

Strømutgang er gitt ved ligningen vist nedenfor.

kraft-flytdiagram-EQ6

Også,

kraft-flytdiagram-EQ7
Hvor,

ƮL er lastmomentet i Newton-meter

Maktstrømningsdiagrammet gir dermed en oversikt over hvordan en form for energi omdannes til en annen form.

Les også: