/ / Chopper kontroll av separat spenst DC motor

Chopper Control of Separately Excited DC Motor

Chopper konverterer den faste DC spenningen tilvariabel likespenning. Selvkommuterte enheter (direkte på eller av enheter via gate) som MOSFET, IGBT, strømtransistorer, GTO og IGCT, brukes til å lage choppere fordi de kan kommuteres med lavt strømstyresignal og ikke trenger kommutasjonskrets.

Chopperen ble betjent med høy frekvens på grunn avsom det oppgraderer motorens ytelser ved å redusere rippelen og fjerne den diskontinuerlige ledningen. Det viktigste ved chopper kontroll er at regenerativ bremsing utføres ved svært lav generasjonshastighet når stasjonen tilføres fra en fast spenning til lav DC spenning.

Motorstyring

Transistorhakselerstyrt, separat spenst DC-motor er vist i figuren under. Transistoren Tr drives regelmessig med perioden Tr og forblir åpen for en varighet T.Bølgeformene til motorterminalspenning og armaturstrøm er vist i figuren under. Under motorterminalspenningen er V og drift av motoren beskrevet som

ligning-1

chopper-kontroll-av-hver for-spent motor-
I dette intervallet øker armaturstrømmen fra ia1 til jega2. Dette intervallet kalles plussintervall fordi motoren er direkte koblet til kilden.

Ved t = t, Tr er slått av. Motorstrøm freewheels gjennom diode Df og motorterminalspenningen er null under intervallet t≤ t ≤ T. Motordrift i dette intervallet kalles freewheeling intervall og er beskrevet av

ligning-2

Motorstrømmen minker fra ia2 til jega1 i løpet av dette intervallet. Forholdet mellom arbeidsintervallet t til helikopterperioden T kalles driftssyklus.

regenrative-bremse

Regenerativ bremsing

Chopper for regenerativ bremsing er vist i figuren under. Transistoren Tr drives periodisk med en periode T og en periode på t. Bølgeformen til motorterminal spenning ven og armaturstrøm jegen for kontinuerlig ledning er vist i figuren under. Den eksterne induktansen legges til for å øke verdien av Len. Når transistoren er på, jegen økt fra ia1 til jega2.

regenerativ bremsing-av-hver for-spente-motor-by-chopper-controlregenerative-bremsing-av-hver for-spente-motor-by-chopper-styre
Den mekaniske energien omdannes tilelektrisk energi fra motoren, som nå fungerer som en generator, økte den lagrede magnetiske energien i armaturkretsens induktans og resten blir spredt i armatur og transistorer.

regenrative-bremse

Når transistoren er slått av, strømmer ankerstrømmen gjennom diode D og kilde V og reduserer fra ia2 til jega1. Den lagrede elektromagnetiske energien og energien som leveres av maskinen, blir matet til kilden. Intervallet 0 ≤ t ≤ t kalles energilagringsintervall og intervallet t ≤ t ≤ T kalt arbeidsintervallet.

Fremover motor og bremsekontroll

Fremdriftsmotoroperasjonen til helikopteren oppnås ved transistoren Tr1 med dioden D1. Transistoren Tr2 og diode D2 gi kontroll for fremover regenerativ bremsing.

chopper-for-frem-og-bremsekontroll

For motoroperasjonen, transistor Tr1 styres, og for bremsing, transistoren Tr2 er kontrollert. Skifting av kontroll fra Tr1 til Tr2 skift operasjonen fra motor til bremsing og omvendt.

Dynamisk kontroll

Den dynamiske bremsekretsen og dens bølgeform er vist i figuren under. Under intervallet mellom 0 ≤ t ≤T, Jegen øker fra ia1 til jega2. Den delen av energien er lagret i induktans og resten blir forsvunnet i Ren og TR.

dynamisk bremsing-of-separatly-spente-dc-motor
Under intervallet T≤ t ≤ T, Jegen faller fra ia2 til jega1. Energiene som genereres og lagres i induktanser, blir spaltet i bremsemotstanden RB, Ren og diode D.Transistor Tr kontroller størrelsen på energi som er spaltet i RB og derfor kontrollere sin effektive verdi.

Les også: