/ / VSI Fed Induction Motor Drives

VSI Fed Induction Motor Drives

Definisjon: Spenningskilden omformer er definert sominverter som tar en variabel frekvens fra en likestrømforsyning. Inngangsspenningen til spenningskildeomformeren forblir konstant, og deres utgangsspenning er uavhengig av lasten. Størrelsen på laststrømmen avhenger av lastimpedans karakter.

Figuren nedenfor viser en spenningskildeomformer som benytter transistoren.

transistor-vekselretter-matet-niduction-motor-driv

Spenningskilden omformer bruker selvkommutertenhet som MOSFET, IGBT, GTO, etc. Den drives som en trinnbølgeomformer eller en pulsbredde-modulasjon. Når spenningskildeomformeren drives som en trinnbølgeomformer, blir transistoren slått inn i sekvensen av deres nummer med en tidsforskjell på T / 6.

Hver av transistorene holdes på forVarigheten av T / 2, hvor T er perioden for en syklus. Bølgeformen til linjespenningen er vist i figuren under. Frekvensen til omformeren varieres med varierende T, og omformerens utgangsspenning varierer ved varierende DC-inngangsspenning.

trappet-bølge-inverter-line-spenningsbølgeform

PWM-inverter-line-votlage-bølgeform

Når tilførselen er lik DC, blir den variable DC-inngangen oppnådd ved å koble en chopper mellom likestrømforsyning og omformer.

VSI-kontrollerte-induksjonsmotor-driv-1

Når tilførselen er vekselstrøm, må DC-inngangsspenningenoppnås ved å koble den kontrollerte likeretteren mellom vekselstrømforsyningen og omformeren vist i figuren under. Kondensatoren C filtrerer ut harmonikene i DC-koblingsspenningen.

spenningskilde-inverter-kontrollerte-induksjonsmotor-driv

Den største ulempen ved VSI induksjonsmotorstasjon er de store harmoniene i lavfrekvensen i utgangsspenningen. Harmonikken øker tapet i motoren og forårsaker roterende rotasjon av rotoren ved lav hastighet.

Bremsing av VSI-induksjonsmotorstasjoner

Dynamisk bremsing: Ved dynamisk bremsing, vil bryteren SW og aSelvkommutert bryter i serie med bremsemotstand R er koblet over DC-koblingene. Når motorens drift skiftes fra motor til bremsekontakt SW, åpnes. Energien som strømmer gjennom DC-koblingen belaster kondensatorene og spenningen stiger.

dynamisk styrte-VSI-kontrollerte-IM-stasjoner

Når spenningen krysser innstilt verdi, bytt Ser lukket, kobler motstanden over lenken. Energien som er lagret i kondensatoren, strømmer inn i motstanden og reduserer likestrømspenningen. Når det faller til sin nominelle verdi, åpnes S. Når lukkebryteren og åpningen av bryteren avhenger av DC-koblingsspenningen, og den genererte energien blir spaltet i motstanden, gir dynamisk bremsing.

Regenerativ bremsing: La oss se på regenerativ bremsing av pulsbreddemodulasjon av frekvensomformeren. Når operasjonen skifter fra motor til bremsing, vil DC-koblingen strømme Id reverserer og strømmer inn i DC-forsyningen som fôrer energien til kilden. Da stasjonen allerede har regenerativ bremseevne.

VSI-im-drive-med-regenerativ brems

Ved regenerativ bremsing skal strømforsyningen til DC-koblingen overføres til strømforsyningen. Når operasjonen skifter fra motor til bremsing, vil DC-koblingen strømme Id revers, men Vd forbli i samme retning. For regenerativ bremsing er det således nødvendig å konvertere likestrøm og likestrøm i begge retninger.

Fire kvadrantoperasjon

Bremseegenskapen oppnår de fire kvadranterdrift av stasjonen. Reduksjonen av frekvensomformerfrekvensen gjør synkronhastigheten mindre enn motorhastigheten. Dermed overføres operasjonene til motorene fra kvadrant 1 (fremdriftsmotor) til kvadrant 2 (fremoverbremsing).

Omformerens frekvens og spenning ergradvis redusert ettersom hastigheten faller, for å bremse maskinen fra null hastighet. Fasesekvensen til utgangsspenningen reverseres ved å bytte tyristorens avfyringspuls. Dermed overføres operasjonen av motoren fra den andre kvadranten til den tredje kvadranten (revers motor). Omformerens frekvens og spenning økes for å få ønsket hastighet i omvendt retning.

Les også: