/ / Lap & Wave Winding

Lap & Wave Winding

Armaturviklingen er den viktigste delenav den roterende maskinen. Det er stedet hvor energikonvertering finner sted, dvs. den mekaniske energien omdannes til elektrisk energi, og den elektriske energien omdannes til mekanisk energi. Armaturviklingen er hovedsakelig klassifisert i typer, det vil si omgangssvingningen og bølgesviklingen.

Lap Winding

I lapviklingen er lederne forbundet med slikeen måte at deres parallelle baner og poler er like i antall. Enden av hver armaturspole er koblet til det tilstøtende segmentet på kommutatoren. Antallet børster i omgangssvingningen er lik antall parallelle baner, og disse børstene er like oppdelt i negativ og positiv polaritet.

lap-svingete
Rundviklingen brukes hovedsakelig i lavspenning, høytliggende maskinapplikasjoner. De er tre typer

  1. Simplex Lap Winding
  2. Dupleks Lap Winding
  3. Triplex Lap Winding

1. Simplex Lap Winding: I simplex lap vikling, den avsluttende enden aven spole er koblet til kommutatorsegmentet og startenden av den neste spolen er plassert under samme stolpe. Også antallet parallelle baner ligner antall poler av viklingene.

simplex-lap-svingete
2. Dupleksvikling: I tosidig vikling antall parallelle banermellom polen er dobbelt så mange poler. Den duplex runde viklingen brukes hovedsakelig for kraftige applikasjoner. En slik vikling er oppnådd ved å plassere de to liknende viklingene på samme armatur og forbinde jevnnummerkommutatorstengene til en vikling og det ulige nummer til den andre viklingen.

duplex-lap-vikling
3. Triplex Lap Winding: I triplex lap vikling er viklingene koblet til en tredjedel av kommutatorstengene.

Rundviklingen har mange stier og dermed er detbrukes til større nåværende applikasjoner. Den eneste ulempen ved lapviklingen er at den krever mange ledere som øker kostnaden for viklingen.

Wave Winding

I bølgevikling er bare to parallelle banergitt mellom positive og negative børster. Avslutningsenden av den ene armaturspolen er koblet til startenden av det andre armaturspolekommutatorsegmentet i noen avstand fra hverandre.

bølge vikling
I denne viklingen er ledere koblet tilto parallelle baner uavhengig av antall poler på maskinen. Antallet pensler er lik antall parallelle baner. Bølgeviklingen brukes hovedsakelig i høyspennings, lavstrømsmaskiner.

Hvis etter å ha passert en runde, faller armaturviklingen inn i en spalte til venstre for sitt innledende punkt, så er viklingen sies å være retrogressiv.

retrogressive-viklinger
Og hvis armaturviklingene faller på ett spor til høyre så kalles det progressiv vikling.
progressive-viklinger
Anta at de to lagene er viklet og antar at lederen AB må være i det øvre laget halvparten av sporet til venstre eller høyre. Tenk at YB er bakhøyden og YF er den fremre banen. Summen av bakhøyden og fronthøyden er nesten lik poenghøyden til viklingen.
pol-bek-vikling
Ligningen gir gjennomsnittlig stigning av viklingen

ligning-2
Hvis ZEN er det totale antall ledere eller spole side, så er gjennomsnittlig tonehøyde uttrykt av ligningen,
ligning-3
Hvor, P - antall poler
Siden P alltid er jevn, så Z = PYEN ± 2, vil alltid bli vurdert som et like heltall.

For progressiv vikling pluss tegn vil bruke og for retrogressiv vikling vil negativ vikling bli brukt.

Les også: