/ / Center Tapped Full Wave Rectifier

Center Tapped Full Wave Rectifier

De Center Tapped Full Wave Rectifier benytter en transformator med sekundærviklingen AB tappet på midtpunktet C. Den konverterer vekselstrøminngangsspenningen til likespenning. De to diode D1, og D2 er koblet til i kretsen som vist i kretsdiagrammet nedenfor.

Sentertappet-helbølge-likeretter-fig-1

Innhold:

Hver diode bruker en halv syklus av inngangsspenningen. Dioden D1 utnytter vekselstrømsspenningen som opptrer over den øvre halvdel (AC) i sekundærviklingen for utbedring. Dioden D2 bruker den nedre halvdelen (CB) av sekundærviklingen.

Drift av senteret Tapped Full Wave Rectifier

Når vekselstrømtilførselen er slått på vekslingsspenningen, Vi vises på tvers av terminaler AB i sekundæretvikling av transformatoren. Under sekundærspenningens positive halv-syklus blir end A positiv, og ende B blir negativ. Dioden D1 blir fremforspent, og diode D2 blir reversert partisk.

De to diodene utfører samtidig. Derfor, når dioden D1 utfører, dioden D2 ikke oppfører seg og omvendt.

Når Dioden D1 er ledende strømmer strømmen (i) gjennom dioden D1 last motstand RL (fra M til L) og øvre halvdel av sekundæretvikling som vist i kretsdiagrammet merket med de røde fargepylhodene. I den negative halvcyklen blir end B positiv og ende A blir negativ. Dette gjør dioden D2 fremoverforspent, og diode D1 revers forspent.

Når dioden D2 utfører mens dioden D1 gjør ikke. Strømmen (i) strømmer gjennom dioden D2 last motstand RL (fra M til L) og den nedre halvdelen av sekundærviklingen som vist med de røde prikkede pilene.

Strømmen strømmer gjennom lastmotstanden RL er i samme retning (dvs. fra M til L) under både den positive og den negative halv-syklusen til inngangen. Derfor er DC utgangsspenningen (Vute = jeg RL) er oppnådd over lastmotstanden.

De bølge diagram av inngangsspenningen, strømmen som strømmer gjennom lasten og utgangsspenningen utviklet over lasten, er vist i figuren under.

Sentertappet-helbølge-likeretter-fig-2

Peak Inverse Voltage of Center Tappet Full Wave Rectifier

Kretsdiagrammet er vist nedenfor viser øyeblikkelig når sekundærspenningen oppnår sin maksimale positive verdi.

Sentertappet-helbølge-likeretter Fig-3

På dette tidspunkt, Vm utviklet i den øvre halvdelen av sekundærviklingen av transformatoren vil fremover forspenne dioden D1. Denne dioden utfører, og strømmen flyter gjennom RL, utvikler Vm spenning over det.

Dioden D2 På dette tidspunktet er omvendt forspent, ogspenningen kom over det er summen av den maksimale verdien av spenningen utviklet av den nedre halvdel av sekundærviklingen og spenningen utviklet over lasten. Derfor er den maksimale omvendte spenningen over dioden D2 er 2 Vm.

Center tappet full bølge likeretter eq 1

Fordeler og ulemper ved Center Tapped Full Wave Rectifier

  • Hoved fordel er at utgang og effektivitet er høye fordi en vekselstrømforsyning gir strøm i begge halvcyklene.

De ulemper av senteret tappet full bølge likeretter er som følger: -

  • Hver diode utnytter bare halvparten av spenningen som er utviklet i transformatoren sekundær, og dermed er det oppnådd DC-utgang liten.
  • Det er vanskelig å finne senteret på videregående for tapping.
  • Dioden som brukes må være i stand til å bære høyt topp invers spenning. Fordi topp-invers spenningen kommer over hver diode, er to ganger maksimal spenning over halvparten av sekundærviklingen.
Les også: