/ / Half Wave og Full Wave Rectifier

Half Wave og Full Wave Rectifier

I Half Wave Rectifier, når strømforsyningen blir brukt på inngangen,positiv halv-syklus vises over lasten, mens den negative halv-syklusen blir undertrykt. Dette kan gjøres ved å bruke halvleders PN-kryssdioden. Dioden tillater strømmen bare å strømme i en retning. Dermed konverterer du AC-spenningen til DC-spenning.

Kretskort av halvvågigretter

Ved halvbølgejustering brukes bare en krystalldiode. Den er koblet til i kretsen som vist nedenfor.

Halvbølge-OG-FULL-WAVE-RECTIFIER-fig-1

Strømforsyningen som skal utbedres, er generelt gittgjennom en transformator. Transformatoren brukes til å gå ned eller øke forsyningsspenningen i henhold til kravet. Det isolerer også likeretteren fra kraftledninger og reduserer dermed risikoen for elektrisk støt.

Drift av Half Wave Rectifier

Når vekselstrømtilførselen slås PÅ, veksler spenningen (Vi) vist i figuren under vises over terminalen AB ved sekundærviklingen.

Halvbølge-OG-FULL-WAVE-RECTIFIER-fig-2

Under den positive halv-syklusen er terminalen A positiv med hensyn til B, og krystalldioden er fremoverforspent. Derfor fører den og strøm strømmer gjennom lastmotstanden RL. Denne gjeldende varierer i størrelse som vist i bølgediagrammet som er vist nedenfor.

Halvbølge-OG-FULL-WAVE-RECTIFIER-fig-3

Dermed er en positiv halv-syklus av utgangsspenningen (Vute = jegRL) vises over lastmotstanden RL vist i figuren under.

Halvbølge-OG-helbølge-likeretter-fig-4

Peak Inverse Voltage

Under den negative halvcyklussen når dioden eromvendt forspent maksimalverdien av spenningen som kommer over dioden kalles den maksimale inverse spenningen. Som strømmen strømmer gjennom lastmotstanden RL, bare i en retning, det vil si fra M til L. Derfor blir en DC-utgang oppnådd over RL, som er pulserende i naturen.

Ulemper ved Half Wave Rectifier

  • Ulempene ved halvbølge-likeretteren er som følger: -
  • Utgangen er lav fordi AC-tilførsel gir strøm bare halvparten av tiden.
  • Utgangen inneholder flere alternerende komponenter (krusninger). Derfor trenger det tung filterkrets for å jevne ut utgangen.

Full Wave Rectifier

I Full Wave Correction, når strømforsyningen blir brukt på inngangen,under både halvcyklusene (dvs. positiv så vel som negativ) strømmer strømmen gjennom lasten i samme retning. Dette kan oppnås ved å bruke to krystalldioder. De to diodene gir strømmen vekselvis.

For å oppnå den samme strømningsstrømmen i lastmotstandene RL i løpet av både positiv og negativ halv syklus av inngang, brukes de to kretsene. De er navngitt som følger: -

  • Center tappet full bølge likeretter
  • Full Wave Bridge Rectifier
Les også: