/ / Formfaktor

Formfaktor

Definisjon: Forholdet mellom den rotte middelverdige kvadratverdien til gjennomsnittsverdien av en vekslende mengde (strøm eller spenning) kalles Formfaktor. Gjennomsnittet av alle momentane verdier av strøm og spenning over en komplett syklus er kjent som gjennomsnittsverdien av de vekslende mengdene. Matematisk uttrykkes det som

-formfaktor-EQ1

Jegr.m.s og Er.m.s er røttene gjennomsnittlig kvadratverdien av strømmen og spenningen henholdsvis, og jegav og Eav er gjennomsnittsverdien av vekselstrømmen og spenningen henholdsvis.

For den nåværende varierende sinusformet, er formfaktoren gitt som

-formfaktor-EQ2

Verdien av Form Factor er 1,11

Det er et forhold mellom toppverdien, dengjennomsnittlig verdi, og roten betyr kvadrat (R.M.S) verdi av en vekslende mengde. Derfor, for å uttrykke forholdet mellom alle disse tre mengder, benyttes de to faktorene, nemlig som Peak Factor og Form Factor.

Formfaktoren for de forskjellige sinusformede bølgeformene er som følger

  • For sinusbølge er det π / 2√2 = 1.11072073
  • For halvbølge rettet sinusbølge er det π / 2 = 1.5707963
  • For fullbølgejustert sinusbølge er den π / 2√2 = 1.11072073
  • For firkantbølge er den lik 1
  • For trekantbølgeform er det 2 / √3 = 1.15470054
  • For sawtooth waveform er det 2 / √3 = 1.15470054
Les også: