/ / Flux Linkage Equation

Flux Linkage Equation

Konstanten Flux Linkage konseptet har stor betydning for studietalternator transienter. Dette konseptet er oppgitt som - Flux-koblingen etter en plutselig forstyrrelse i en lukket krets som har null motstand og nullkapasitans forblir konstant ved deres predisturbedverdier.

Det er ingen kapasitans i armaturen ogfeltviklinger av en generator. Deres motstand er ubetydelig liten i forhold til deres induktans. Dermed kan armatur- og feltviklinger antas å være rent induktive og fluxforbindelsene i armatur- og feltkretsene kan ikke endres umiddelbart ved at strømforandringen i en vikling må ledsages av en strømendring i den andre for å holde fluxbindinger konstant.

Bevis for konstant Flux Linkage Theorem

Maskespenningsligningene for en hvilken som helst krets kan skrives i skjemaet som er gitt nedenfor.

FLUX-LINKAGE-ligning-en

Ved å bruke symbolet Ψ for fluxbinding (Nφ), kan ligningene skrives som følger: -

FLUX-LINKAGE-EQUATION.-2
Hvor, e1 er den resulterende spenningen, som vil være funksjonen av tiden.

Ved å integrere ligningen (2), vil endringen i koblingen av flux fra noe vilkårlig valgt null tid gis av ligningen vist nedenfor.

FLUX-LINKAGE-EQUATION.-3

Hvor Δt er et lite tidsintervall. Som Δt har en tendens til null, vil det være integrert. Derfor, ΣΨ = 0.

Derfor er den øyeblikkelige forandringen av fluxbindingen null.

Les også: