/ / Transformer Winding Resistance

Transformer Winding Resistance

Den ideelle transformatoren har ingen motstand, men iDen faktiske transformatoren, det er alltid noe motstand mot primær og sekundær viklinger. For å gjøre beregningen enkel, kan motstanden til transformatoren overføres til hver side. Motstanden overføres fra en side til en annen på en slik måte at prosentandelen av spenningsfallet forblir den samme når den er representert på hver side. Disse motstandene vises utenom viklingene i figuren under.

transformator-vikling-resistens-krets-1

La den primære motstanden R1 overføres til den sekundære siden, og den nye verdien av denne motstanden er R '1. R '1 kalles tilsvarende motstand av primær referert til sekundær side som vist i figuren under. Jeg1 og jeg2 er den fulde lasten primær og sekundær strøm henholdsvis.

transformator-vikling-resistens-ligning-2-

Deretter,

transformator-med-vikling-resistens-ligning-1

Samlet ekvivalent motstand referert til sekundær,

transformator-vikling-resistens-ligning-3

Nå vurder motstand R2, når den overføres til primær, er verdien av den nye motstanden R '2. R '2 kalles den tilsvarende motstanden til sekundæret referert til som primær som vist i figuren under.

transformator-vikling-resistens-krets-2-

Deretter,

transformator-vikling-resistens-ligning-5

Total ekvivalent motstand referert til primær,

transformator-vikling-resistens-ligning-6
Hvis viklingen av transformatoren er koblet til stjerne, vil motstanden måles mellom nøytral og linje.

Les også: