/ / Motstand og reaktivitet av transformatoren

Transformers motstand og reaksjon

Modstanden til transformatoren er definert somDen interne motstanden til både primære og sekundære viklinger. I en faktisk transformator har de primære og sekundære viklinger en viss motstand representert ved R1 og R2 og reaktansene ved X1 og X2. La K være transformasjonsforholdet. For å gjøre beregningene enkle kan motstandene og reaktansene overføres til hver side, det vil si at alle de primære termer refereres til sekundærsiden, eller alle sekundære termer refereres til primærsiden.

De resistive og reaktive dråpene i primær og sekundær side er representert som følger

  • Motstandsfall i sekundær side = I2R2
  • Reaktivt fall i sekundærsiden = I2X2
  • Resistiv fall i primærsiden = I1R1
  • Reaktivt fall i primærsiden = I1X1

Primær side referert til sekundær side

Siden transformasjonsforholdet er K, vil primær resistivt og reaktivt fall som referert til sekundær side være K ganger, dvs. KI1R1 og K I1X1 henholdsvis. Hvis jeg1 er erstattet med KI2 da har vi primær resistiv, og reaktivt fall referert til sekundær side lik K2Jeg2R1 og K2Jeg2X1 henholdsvis.

krets-diagram-over-resistens-and-reaktans

Total motstandsfall i en transformator

resistens-og-reaktans-EQ1

Totalt reaktivt fall i en transformator

resistens-og-reaktans-EQ2

Begrepet

resistens-og-reaktans-EQ3
representerer ekvivalent motstand og reaktans av transformatoren referert til den sekundære siden.

Hvor

resistens-og-reaktans-Ligning 4

phasor-diagram-over-resistens-and-reaktans

Fra fasordiagrammet vist ovenfor kan ligningen dannes som

resistens-og-reaktans-EQ5
Hvor V2 er den sekundære terminalspenningen og jeg2 er sekundær strøm som ligger bak klemspenningen V2 med en vinkel φ.

Siden begrepet

resistens-og-reaktans-EQ6

er svært liten og neglisjert i forhold til begrepet
resistens-og-reaktans-EQ7

Nå blir ligningen

resistens-og-reaktans-eq8

Hvor V1 er den påførte spenningen til primærviklingen

Hvis lasten på den sekundære siden av transformatoren er rent resistiv, så blir φ = 0 og ligningen (1)

resistens-og-reaktans-eq9

Hvis belastningen på transformatorens sekundære side er kapasitiv, bør φ tas som negativ, og ligningen (1) blir
resistens-og-reaktans-EQ10

Les også: