/ / Booster Transformer

Booster Transformer

Booster transformer er en som ofte brukesmot enden av en kraftledning for å øke spenningen til ønsket verdi. Den brukes til å kontrollere spenningen til en mater på et punkt langt unna hovedtransformatoren.

booster-transformator-kompressor
Den sekundære av booster transformeren erkoblet i serie med linjen, og primæren leveres fra den sekundære av reguleringstransformatoren. Utgangssvingningen til reguleringstransformatoren er så forbundet med primæren til boostertransformatoren at spenningen injisert i ledningen VB er i fase med forsyningen VS.

Ved å bytte kraner på reguleringstransformatoren, er størrelsen på VB kan endres og dermed mate spenning VF kan reguleres. Klassifiseringen av reguleringstransformatoren er bare brøkdel av det som hovedtransformatoren. Det er gitt av uttrykket.

booster-transformator-kompressor
Fordelen ved det ovennevnte systemet er at reguleringsutstyret er uavhengig av hovedtransformatoren, slik at en svikt i den tidligere ikke vil kaste sistnevnte ut av drift.

Booster transformer brukes i jernbane foreliminere strømmen av stray strøm. Strømstrømmen forstyrrer kommunikasjonssystemet og ødelegger også de elektroniske enhetene på togene som passerer gjennom dem.

Les også: