/ / Per Unit System

Per Unit System

For analyse av elektriske maskiner ellerelektrisk maskin system, er ulike verdier kreves, og dermed gir per enhet system verdien for spenning, strøm, kraft, impendens og tilgang. Per Unit System gjør også beregningen enklere ettersom alle verdiene er tatt i samme enhet. Systemet per enhet brukes hovedsakelig i kretsen hvor variasjon i spenning oppstår.

Innhold:


Definisjon: Den per verdien av en hvilken som helst mengde er definert somforholdet mellom faktisk verdi i en hvilken som helst enhet og basis- eller referanseverdi i samme enhet. Eventuelle mengder omregnes til per mengde ved å dele tallverdien med den valgte basisverdien av samme dimensjon. Verdien per enhet er dimensjonsløs.

per-unit-EQ1
Basisverdiene kan velges vilkårlig. Det er vanlig å anta basisverdiene som angitt nedenfor

  • Basespenning = nominell spenning på maskinen
  • Basestrøm = nominell strøm av maskinen
  • Baseimpedans = basespenning / basestrøm
  • Basestrøm = basespenning x basestrøm

For det første er verdien av basestrøm og basespenning valgt, og deres valg retter automatisk de andre basisverdiene.
Som

per-unit-EQ2
per-unit-EQ3
per-unit-Ligning 4
Setter verdien av basestrømmen fra ligningen (1) i ligning (2) vi får

per-unit-EQ5
Setter verdien av basestrømmen fra ligningen (1) i ligningen (3) vi får

per-unit-EQ6

Nå,
per-unit-EQ7
Ved å sette verdien av basimpedansen fra ligningen (4) i ligningen (5) vil vi få verdien av impedansen per enhet

per-unit-eq8

Fordeler ved Per Unit System

Det er hovedsakelig to fordeler ved å bruke Per Unit System.

  • Parametrene til det roterende elektriskemaskiner og transformatoren ligger omtrent i samme rekkefølge av numeriske verdier uavhengig av deres karakterer dersom de uttrykkes i per enhetssystem av deres karakterer.
  • Det lindrer analytikeren om behovet for å referere kretsmengder til en eller annen side av transformatoren, noe som gjør beregningene enkle.

Ta eksempel på en transformator som har motstanden i per enhet som Rpu ohm og reaktansen som Xpu i ohm med referert til primær vil da per enhet verdier være

per-unit-eq9

Hvor Rep og Xep er motstand og reaksjon referert til primær og pu betyr i per enhet system.

Motstanden og lekkasjereaktansen referert til primær i per enhet er samme som referert til sekundær i per enhetssystem fordi

per-unit-EQ10
Hvor Res og Xes er ekvivalent motstand og reaktans referert til sekundær

Der fra de ovennevnte to ligningene er det klartat behovet for en ideell transformator elimineres fordi per enhetens impedans er den samme for transformatorens ekvivalente krets, enten beregnet fra primær eller sekundær så lenge spenningsbasisene på de to sidene blir valgt i forholdet mellom transformasjon.

Les også: