/ / Moment obrotowy wału

Moment obrotowy wału

W silniku prądu stałego cały moment elektromagnetyczny(T) rozwinięty w tworniku nie jest dostępny na wale. Część z nich jest tracona w celu przezwyciężenia strat żelaza i mechanicznych (tarcie i nawinięcie). Dlatego moment obrotowy wału (Tsh) jest nieco mniejszy niż moment obrotowy powstający w tworniku.

Definicja: Tak więc, w przypadku silników prądu stałego, rzeczywisty moment obrotowy dostępny na wale do wykonywania przydatnych prac mechanicznych jest znany jako Moment obrotowy wału. Jest tak nazywany, ponieważ jest dostępny na wale silnika. Jest reprezentowany przez symbol Tsh. Wyjście silnika podaje równanie pokazane poniżej, gdzie Tsh jest momentem obrotowym wału w r.p.s, a N jest obrotem silnika w r.p.m. Moment obrotowy wału jest wyrażony jako

równanie moment-wał-1

równanie moment-wał-2

Różnica między momentem obrotowym twornika a momentem obrotowym wału (Tza - Tsh ) jest znany jako utracony moment obrotowy i wynika z powstawania momentu obrotowego.

Brake Horse Power (B.H.P)

W przypadku silnika moc mechaniczna dostępna na wale jest znana jako siła hamowania konia. Jeśli Tsh jest momentem obrotowym wału w niutonometrach, a N jest prędkością w r.p.m

równ
Moc wyjściowa hamulca jest podana przez równanie (1) pokazane powyżej.

Przeczytaj także: