/ / Pociągowy wysiłek

Pociągowy wysiłek

Definicja: Siła pociągowa jest definiowana jako siła przyfelgi lub zewnętrzne krawędzie kół napędowych poruszających się pociągów. Innymi słowy, jest to suma siły pociągowej i wysiłku toczenia na powierzchni drogi. W pociągu linii głównej siła pociągowa jest powodowana przez lokomotywę, aw pociągu podmiejskim jest powodowana przez wagony silnikowe. Siła przyciągania ciągnącego jest siłą poziomą dostępną dla pojazdów do ciągnięcia ładunku. Siła ta jest mniejsza niż siła pociągowa wymagana do poruszenia lokomotywy. Maksymalna dopuszczalna siła pociągowa, jaką można zastosować bez poślizgu kół, to

równanie trakcyjne-wysiłkowe1
Gdzie μ jest współczynnikiem przyczepności i Mre masa klejąca lub ciężar na kole napędowym.

Funkcje wysiłku trakcyjnego

Poniżej przedstawiono funkcje wykonywane przez siłę pociągową pojazdów.

1. Siła pociągowa wymagana do przyspieszenia masy pociągu w poziomie (w niutonach) przy przyspieszeniu α wynosi

traction-effort-equation-2
Gdzie M jest masą w tonach

2. Siła pociągowa wymagana do przyspieszenia obracających się części: Obracające się części składają się z kół, kół zębatych, osi i wirnika silnika. Moment bezwładności koła wyraża się za pomocą poniższego wzoru.

traction-effort-equation-3
Gdzie Jw jest momentem bezwładności koła, kgm2 oraz nx to liczba osi na kole.

N - liczba silników napędowych.
n1 - zęby na kole zębatym silnika
n2 - zęby na kole zębatym osi

równanie trakcyjno-wysiłkowe-4
R - promień koła, m
jotm - moment bezwładności jednego silnika, kg-m2

Następnie moment bezwładności silnika w odniesieniu do kół

równanie trakcyjno-wysiłkowe-5

równanie trakcyjno-wysiłkowe-6
Wysiłek trakcyjny podczas jazdy obracającymi się częściami

traction-effort-equation-7
Całkowity efekt pociągowy wymagany do przyspieszenia pociągu na równym torze.

równanie trakcyjno-wysiłkowe-8
Gdzie Mmi jest efektywną masą pociągu. Powyższe równanie można również zapisać jako

traction-effort-equation-9
3. Siła pociągowa wymagana do pokonania siły spowodowanej grawitacją: Podczas przesuwania w górę zbocza napęd musiwytworzyć siłę pociągową w celu pokonania siły spowodowanej grawitacją. W linii kolejowej gradient lub nachylenie jest wyrażone jako wzrost w metrach na dystansie 1000 m i jest oznaczane przez G. Siła pociągowa wymagana do pokonania siły spowodowanej grawitacją będzie być

równanie trakcyjno-wysiłkowe-10

równanie trakcyjno-wysiłkowe-11
4. Siła pociągowa wymagana do pokonania oporu pociągu: Opór pociągu wynika głównie z różnego rodzaju tarcia. Trzy podstawowe rodzaje tarcia odpowiedzialne za opory pociągu to tarcie kulombowskie, tarcie lepkie i tarcie powietrzne.

Tarcie kulombowskie jest wytwarzane przez krewnegoruch dwóch powierzchni. Nie zależy to od prędkości pociągu. Tarcie lepkie jest wprost proporcjonalne do prędkości pociągu, a tarcie powietrza jest niezależne od kwadratu prędkości.

trakcja-wysiłek-równanie-14
Gdzie V jest prędkością pociągu, a A, B, C są stałymi.

5. Całkowita siła pociągowa wymagana do przemieszczenia pociągu:

równanie trakcyjno-wysiłkowe-15
Znak dodatni jest używany do ruchu w górę gradientu pociągu i ujemnego do spadku w dół.

6. Moment obrotowy silnika:

Całkowity moment obrotowy na obrzeżu kół napędowych = całkowita siła pociągowa X R

równanie trakcyjno-wysiłkowe-16
gdzie R jest promieniem kół napędowych w metrach. Całkowity moment obrotowy odnoszący się do wału silnika wyraża się równaniem

równanie trakcyjno-wysiłkowe-17
gdzie ηt jest wydajność transmisji.

Moment obrotowy na silnik

traction-effort-equation-18
gdzie N jest liczbą silników

Przy podejmowaniu decyzji o mocy silnika należy wziąć pod uwagę maksymalne dopuszczalne nachylenie podczas układania w dół toru.

Przeczytaj także: