/ / Sterowanie napędami w zamkniętej pętli

Sterowanie napędami w zamkniętej pętli

W systemie zamkniętej pętli wyjście systemuto informacja zwrotna do wejścia. System zamkniętej pętli steruje napędem elektrycznym, a system jest samonastawny. Pętle sprzężenia zwrotnego w napędzie elektrycznym mogą być dostarczone w celu spełnienia następujących wymagań.

  1. Zwiększenie prędkości momentu obrotowego
  2. Aby poprawić dokładność stanu ustalonego.
  3. Ochrona

Głównymi częściami systemu zamkniętej pętli sąsterownik, konwerter, ogranicznik prądu, czujnik prądu itp. Konwerter przekształca zmienną częstotliwość na stałą częstotliwość i odwrotnie. Ogranicznik prądu ogranicza wzrost prądu powyżej maksymalnej wartości zadanej. Różne typy konfiguracji zamkniętej pętli zostały wyjaśnione poniżej.

Kontrola limitu prądu

Schemat ten służy do ograniczenia konwertera i prądu silnika poniżej bezpiecznego limitu podczas operacji przejściowej. System ma pętlę sprzężenia zwrotnego prądu z obwodem logiki progowej.

kontrola limitu prądu
Obwód logiczny chroni system przed amaksymalny prąd. Jeśli prąd zostanie podniesiony powyżej maksymalnej wartości zadanej z powodu operacji przejściowej, obwód sprzężenia zwrotnego staje się aktywny i wymusza przepływ prądu poniżej wartości maksymalnej. Gdy prąd stanie się normalny, pętla sprzężenia zwrotnego pozostaje nieaktywna.

Kontrola momentu obrotowego w pętli zamkniętej

Tego rodzaju pętle są używane w zasilaniu bateryjnympojazdy, szyny i pociągi elektryczne. Moment odniesienia T * jest ustawiany przez akcelerator, a to T * wynika z regulatora pętli i silnika. Prędkość napędu jest kontrolowana przez naciskanie pedału przyspieszenia.

kontrola momentu obrotowego w pętli zamkniętej
Kontrola prędkości w pętli zamkniętej

Schemat blokowy prędkości zamkniętej pętliukład sterowania pokazano na poniższym rysunku. Ten system używał wewnętrznej pętli sterowania w zewnętrznej pętli prędkości. Wewnętrzna pętla sterowania steruje prądem silnika i momentem silnika poniżej bezpiecznego limitu.

kontrola prędkości w pętli zamkniętej
Rozważmy prędkość odniesienia ω * m, która wytwarza abłąd dodatni Δ ω * m. Błąd prędkości jest obsługiwany przez regulator prędkości i stosowany do ogranicznika prądu, który jest przeciążony nawet w przypadku małego błędu prędkości. Ogranicznik prądu ustawia prąd dla wewnętrznej pętli sterowania prądem. Następnie napęd przyspiesza, a gdy prędkość napędu jest równa pożądanej prędkości, wówczas moment obrotowy silnika jest równy momentowi obciążenia. Zmniejsza to prędkość odniesienia i powoduje ujemny błąd prędkości.

Gdy ogranicznik prądu nasyca się, napęd staje się przyśpieszany w trybie hamowania. Gdy ogranicznik prądu staje się desaturowany, napęd jest przenoszony z hamowania na silnik.

Sterowanie prędkością w pętli zamkniętej napędów wielosilnikowych

W tego typu napędzie obciążenie jest dzielone międzykilka silników. W tym systemie każda sekcja ma swój własny silnik, który przenosi większość obciążenia. Wartość znamionowa silnika jest różna dla różnych rodzajów obciążenia, ale cały silnik pracuje z tą samą prędkością. Jeśli wymaganie momentu obrotowego każdego silnika jest spełnione przez jego własny silnik napędowy, wówczas wał napędowy musi mieć tylko mały moment synchronizujący.

system zamkniętej pętli
W lokomotywie z powodu różnej ilościZużycie koła lokomotywy obraca się z różną prędkością. Tak więc prędkość jazdy pojazdu również się zmienia. Oprócz prędkości istotne jest również, aby momenty były dzielone równo pomiędzy różne silniki; w przeciwnym razie jeden silnik jest w pełni załadowany, a drugi jest obciążony. Zatem znamionowy moment obrotowy lokomotywy będzie mniejszy niż suma znamionowego momentu obrotowego silnika.

Przeczytaj także: