/ / Elektryczne systemy napędowe

Systemy napędów elektrycznych

Definicja: Elektryczny układ napędowy jest zdefiniowany jakosystem, który służy do sterowania prędkością, momentem i kierunkiem silnika elektrycznego. Każdy elektryczny system napędowy różni się od innych elektrycznych systemów napędowych, ale istnieją pewne wspólne cechy związane ze wszystkimi elektrycznymi systemami napędowymi.

Systemy napędów elektrycznych

Poniższy rysunek przedstawia typoweUkład sieci dystrybucji mocy na poziomie zakładu. Ten elektryczny system napędowy otrzymuje zasilanie AC z centrum sterowania silnikami (MCC). MCC kontroluje moc kilku napędów znajdujących się w danym obszarze.

W dużym zakładzie produkcyjnym wiele takich MCCistnieją i otrzymują zasilanie z głównego centrum dystrybucyjnego o nazwie Power Control Center (PCC). MCC i PCC zwykle używają wyłącznika powietrza jako elementu przełączającego zasilanie. Oceny tych elementów przełączających wynoszą do 800V i 6400A.

typowa dystrybucja mocy na poziomie zakładu

Termiczne przekaźniki przeciążeniowe chronią przeciążeniew elektrycznym układzie napędowym. Zabezpieczenie przed zwarciem zapewnia magnetyczny mechanizm wykrywania wyłącznika. Bezpieczniki o wysokiej zdolności rozerwania są wykorzystywane do zabezpieczenia rezerwowego, jak również do zabezpieczenia przed uszkodzeniem występującym w sekcji szyny przed wyłącznikiem.

Uważany za przykład dwóch systemów napędowych. Jeden z nich wykorzystuje silnik prądu stałego sterowany przetwornikiem i inny silnik prądu przemiennego zasilany inwerterowo. Układ sterowania silnikiem prądu stałego sterowanym przez konwerter pokazano na poniższym rysunku.

silnik napędowy sterowany tyrystorowo-konwerterem

Sterowany silnikiem indukcyjnym falownik GTO pokazano na poniższym rysunku:

napęd sterowany bramą-tyrystorem

Oto główne części tych systemów napędowych:

  1. Przychodzący przełącznik AC.
  2. Konwerter mocy i montaż falownika.
  3. Wychodząca rozdzielnica DC i AC
  4. Logika sterowania
  5. Silnik i związane z nim obciążenie.

Główne części systemu zasilania elektrycznego są wyjaśnione poniżej.

1. Przychodząca rozdzielnica prądu zmiennego: Składa się z przełącznika bezpiecznikowego i zasilania ACWykonawca, który ma zakres do 660V, 800A. Przełącznik zastępuje zwykłego wykonawcę przez wykonawcę montowanego na pręcie, a także wykorzystuje wyłącznik obwodu powietrza jako przełącznik wejściowy.

Korzysta z bezpiecznika HRC o mocy do 660V,800A. Rozdzielnica AC składa się z przeciążenia termicznego w celu ochrony systemu przed przeciążeniem. Czasami wykonawca rozdzielnicy jest zastępowany przez wyłącznik w obudowie formowanej.

2. Konwerter mocy / lub zespół falownika - Ten zespół ma dwa główne bloki - moc ielektronika sterująca. Bloki elektroniki mocy składają się z urządzeń półprzewodnikowych, radiatorów, bezpieczników półprzewodnikowych, tłumików przepięć, wentylatorów chłodzących. Elektronika sterująca składa się z obwodu wyzwalającego, własnego regulowanego zasilacza i układu napędowego oraz obwodu izolacyjnego. Obwód sterujący i izolujący kontroluje i reguluje przepływ mocy do silnika.

Gdy napęd działa w zamkniętej pętli, będziemieć kontroler i pętle sprzężenia zwrotnego prądu i prędkości. System sterowania ma trzypunktową izolację, tj. Zasilanie, wejścia i wyjścia, które są izolowane odpowiednimi poziomami izolacji.

3. Tłumiki przepięć liniowych - Chroni konwerter półprzewodnikowy przedskoki napięcia wytwarzają się w linii z powodu włączania i wyłączania przełączania obciążenia na tej samej linii. Linowy tłumik przepięć wraz z indukcyjnością tłumią skoki napięcia.

Tłumik przepięć liniowych pochłania pewnąilość energii uwięzionej, gdy zadziała wyłącznik wejściowy i przerywa prąd dostarczany do pułapki. Tłumik przepięć liniowych nie będzie wymagany, gdy modulator mocy nie jest półprzewodnikiem.

4. Logika sterowania - Służy do blokowania i sekwencjonowaniaróżne operacje układu napędowego w warunkach normalnych, awaryjnych i awaryjnych. Blokada chroni system przed nieprawidłowymi i niebezpiecznymi operacjami. Sekwencjonowanie chroni różne operacje napędu, takie jak uruchamianie, hamowanie, cofanie, bieganie itp., Które są wykonywane w zaplanowanej sekwencji. Do złożonych blokad i operacji sekwencyjnych używany jest programowalny sterownik logiczny.

Przeczytaj także: