/ / Współczynnik kształtu

Współczynnik kształtu

Definicja: Stosunek średniej wartości kwadratowej do średniej wartości przemiennej ilości (prądu lub napięcia) jest nazywany Współczynnik kształtu. Średnia wszystkich chwilowych wartości prądu i napięcia w jednym pełnym cyklu jest znana jako średnia wartość przemiennych wielkości. Matematycznie wyraża się to jako

forma-czynnik-eq1

jar.m.s. i Er.m.s. są średnią wartością kwadratową prądu odpowiednio dla prądu i napięcia oraz Iav i Eav są średnią wartością prądu przemiennego i napięcia odpowiednio.

Dla prądu zmieniającego się sinusoidalnie współczynnik kształtu jest podany jako

współczynnik kształtu-eq2

Wartość współczynnika kształtu wynosi 1,11

Istnieje zależność między wartością szczytową,wartość średnia, a wartość pierwiastka oznacza wartość kwadratową (R.M.S) zmiennej ilości. Dlatego, aby wyrazić związek między wszystkimi tymi trzema wielkościami, stosuje się dwa czynniki, mianowicie współczynnik szczytowy i współczynnik kształtu.

Współczynnik kształtu dla różnych przebiegów sinusoidalnych jest następujący

  • Dla fali sinusoidalnej jest to π / 2√2 = 1.11072073
  • Dla fali półprostej wyprostowanej sinus jest to π / 2 = 1,5707963
  • Dla fali sinusoidalnej wyprostowanej w pełnym zakresie wynosi π / 2√2 = 1.11072073
  • Dla fali prostokątnej jest równy 1
  • Dla kształtu trójkąta jest to 2 / √3 = 1,15470054
  • Dla przebiegu piłokształtnego wynosi 2 / √3 = 1,15470054
Przeczytaj także: