/ / Współczynnik sprzężenia

Współczynnik sprzężenia

Część strumienia magnetycznego wytwarzanego przez prąd w jednej cewce, która łączy się z drugą cewką, jest nazywana współczynnik sprzężenia między dwiema cewkami. Jest oznaczony przez (k).

Dwie cewki są pobierane z cewki A i cewki B, Kiedyprąd płynie przez jedną cewkę, wytwarza strumień; cały strumień może nie łączyć się z inną sprzężoną cewką, a to z powodu strumienia wycieku przez ułamek (k) znany jako Współczynnik sprzężenia.

Współczynnik sprzężenia rys

k = 1, gdy strumień wytwarzany przez jedną cewkę całkowicie łączy się z drugą cewką i nazywa się magnetycznie ściśle sprzężonym.

k = 0, gdy strumień wytwarzany przez jedną cewkę w ogóle nie łączy się z drugą cewką, a zatem cewki są izolowane magnetycznie.

POCHODZENIE

Rozważ dwie cewki magnetyczne A i B.
Kiedy prąd I1 przepływa przez cewkę A.

Współczynnik sprzężenia-eq1

Biorąc pod uwagę cewkę B, w której prąd I2 przepływy
Współczynnik sprzężenia-eq2

Mnożenie równania (1) i (2)
Współczynnik sprzężenia-eq3

Powyższe równanie (A) pokazuje zależność między wzajemną indukcyjnością i indukcyjnością własną między dwiema cewkami.

Przeczytaj także: