/ / Permeance

Permeance

Definicja: Jest miarą łatwości, z jaką strumień możeustawić w materiale. Innymi słowy, mierzy wielkość strumienia dla liczby zwojów w obwodzie elektrycznym. Przepuszczalność jest analogiczna do przewodności w obwodzie elektrycznym. Jest odwrotnością reluktancji (S) materiału w obwodzie magnetycznym. Jest oznaczony przez P i mierzone w Weber na amper zwojów (Wb / AT) lub Henry (H). Przepuszczalność obwodu magnetycznego wyraża się jako

permeance-1
Gdzie - obszar przekroju poprzecznego
l - długość długości ścieżki magnetycznej
μo - przepuszczalność próżni
μr - przepuszczalność powietrza

Poniższy wykres pokazuje współczynnik przenikalnościkrzywa. Współczynnik przenikania jest używany do projektowania obwodu magnetycznego. Jest definiowany jako stosunek natężenia strumienia magnetycznego do gęstości strumienia magnetycznego krzywej demagnetyzującej. Znany jest również jako obciążenie lub punkt pracy.

niezawodność graficzna przenikalności
Współczynnik przenikalności jest wyrażony jako
pemeance-2
Gdzie Bre - gęstość strumienia krzywej demagnetyzacji.
Hre - natężenie pola krzywej demagnetyzacji.

Odwracalny współczynnik temperatury pokazujewzględna zmiana właściwości fizycznych i temperatury materiału ferromagnetycznego. A wewnętrzna siła przymusu mierzy zdolność materiału do wytrzymania zewnętrznego pola magnetycznego. magnetycznie miękki.

Przeczytaj także: