/ / Samo indukowane pole elektromagnetyczne

Samowzbudzająca się EMF

Definicja: Emf jest e.m.f indukowanym w cewce z powodu zmiany strumienia wytworzonego przez połączenie go z własnymi zwojami. To zjawisko samoindukowanego emf można dodatkowo zrozumieć na poniższym przykładzie podanym poniżej

Własne wywołanie emf

Rozważmy cewkę o N liczbie zwojów, jak pokazanona powyższym rysunku. Gdy przełącznik S jest zamknięty, a prąd I przepływa przez cewkę, wytwarza strumień (φ) łączący się z własnymi zwojami. Jeśli prąd płynący przez cewkę zostanie zmieniony przez zmianę wartości zmiennej rezystancji (R), strumień łączący się z nią zmienia się, a zatem emf jest indukowany w cewce. Ten indukowany emf nazywa się emf.

Kierunek tego indukowanego emf jest taki, że przeciwstawia się on różnej przyczynie własnej, która go wytwarza, co oznacza, że ​​przeciwstawia się zmianie prądu w cewce. Efekt ten wynika z prawa Lenza.

Ponieważ szybkość zmiany strumienia łączącego z cewką zależy od szybkości prądu w cewce.

SELF-INDUCED-EMF-EQ-

Wielkość wywołanego przez siebie emf jest bezpośredniaproporcjonalna do szybkości zmiany prądu w cewce. L jest stałą proporcjonalności i nazywana jest indukcyjnością własną lub współczynnikiem indukcyjności własnej lub indukcyjności cewki.

Przeczytaj także: