/ / Transformator Zig-Zag

Transformator Zig-Zag

Zygzakowaty transformator służy do dostarczaniauziemienie transformatora. Zapewnia izolację między ziemią a komponentem, tak aby prądy zwarciowe nie miały wpływu na komponent systemu. Transformator Zygzak kończy harmoniczne systemu zasilania. Chroni również system zasilania, zmniejszając naprężenia napięcia w warunkach awarii.

Transformator zygzakowy nie ma uzwojenia wtórnego. Jest to transformator trój rozgałęziony (rozgałęziony). Każde ramię ma dwa identyczne uzwojenia. Jeden zestaw uzwojeń jest połączony w gwiazdę, aby zapewnić punkt neutralny. Pozostałe końce tego zestawu uzwojeń są połączone z drugim zestawem uzwojeń, jak pokazano na rysunku poniżej. Kierunek prądu w dwóch uzwojeniach każdej kończyny jest przeciwny do siebie.

Zygzakowaty transformator
W normalnych warunkach pracy całkowity strumieńw każdej kończynie jest nieznacznie mała. Dlatego transformator pobiera bardzo mały prąd magnesujący. W warunkach awarii impedancja transformatora uziemiającego jest bardzo niska.

W celu ograniczenia prądu zwarciowego rezystorjest połączony szeregowo z neutralnym uziemieniem. Został zaprojektowany do krótkotrwałej wartości kVA i do przenoszenia prądu znamionowego przez bardzo krótki czas 10 sekund.

Przeczytaj także: