/ / Potencjał krokowy i dotykowy

Potencjał krokowy i dotykowy

Gdy wystąpi błąd, prąd zakłócający płynie dopodłoże, dzięki któremu rozwinął się gradient potencjału w pobliżu urządzeń elektrycznych. Ten potencjalny gradient może dotknąć osobę na dwa sposoby: przez kontakt krok po kroku lub kontakt dotykowy.

potencjał step-and-touch

Potencjał krokowy - Potencjał krokowy to różnica potencjałówmiędzy stopami osoby stojącej na podłodze podstacji, z odstępem 0,5 m między jednym krokiem, podczas przepływu prądu zwarciowego przez system uziemienia.

Potencjał dotykowy - Potencjał dotykowy to potencjalna różnicamiędzy palcami unoszącej się ręki dotykającej uszkodzonej konstrukcji i stóp osoby stojącej na podłodze podstacji. Osoba nie powinna doznać szoku, nawet jeśli struktura podłoża przenosi prąd zwarciowy, tj .; potencjał dotyku powinien być bardzo mały.

Opór ludzkiego ciała jest bardzo wysokizmienna, a prąd, który może przejść przez ciało, zależy od oporu ciała i położenia, w którym dotyka ziemi. Opór ciała przyjmuje się jako 1000 omów.

Przeczytaj także: