/ / Dinamica acționărilor electrice

Dinamica mecanismelor electrice

Când motorul se rotește, sarcina sistemuluise pot roti sau pot trece printr-o mișcare de translație. În mișcarea de translație, poziția corpului se schimbă de la un punct la altul în spațiu. Viteza încărcăturii poate fi diferită de cea a motorului.

În cazul în care sarcina are părți diferite, viteza lor poatefi diferit. Unele părți ale rotorului se pot roti în timp ce altele pot trece printr-o mișcare de translație. Sistemul de încărcare echivalent al motorului este prezentat în figura de mai jos.

equivlaent-Motor-încărcare-sistem
Unde J - momentul polar al inerției sistemului de sarcină, raportat la arborele motorului, kg-m2
ωm - viteza unghiulară instantanee a arborelui motorului, rad / sec.
T - valoarea instantanee a cuplului motor dezvoltat, N-m.
T1 - valoarea instantanee a cuplului de sarcină, raportat la arborele motorului, Nm.

Ecuația prezentată mai jos descrie sarcina motoruluiecuație.Această ecuație este aplicabilă pentru unități de inerție variabile, cum ar fi mine, bobine, bobină, unități, roboți industriali. În această ecuație, cuplul de sarcină include cuplul de frecare și cuplul motorului.

Dinamica-de-electric-drive-ecuația-1
Pentru unitatea de inerție constantă dj / dt = 0. Prin urmare, ecuația devine

Dinamica-de-electric-drive-ecuația-2
Ecuația de mai sus arată că sarcina dezvoltată de motor este contrabalansată de un cuplu de sarcină T1 și un cuplu dinamic jdωmt / dt. Componenta cuplului j (dωmt / dt) se numește cuplu dinamic deoarece este prezent numai în timpul operațiilor tranzitorii.

Accelerarea sau dezaccelerarea unitățiidepinde în principal de faptul dacă cuplul de sarcină este mai mare sau mai mic decât cuplul motorului. În timpul accelerării, motorul livrează cuplul de sarcină împreună cu o componentă suplimentară de cuplu jdωmt / dt pentru a depăși inerția unității.

Unitățile care au o inerție mare trebuie să fiemăriți cuplul de încărcare cu o cantitate mare pentru a obține o accelerație suficientă. Unitatea care necesită un răspuns rapid tranzitoriu, cuplul motorului trebuie menținut la o valoare excesivă, iar sistemul de încărcare a motorului trebuie proiectat cu o inerție mai mică posibilă.

Energia asociată cu cuplul dinamic este stocată sub forma energiei cinetice și dată de ecuația jdω2m/ Dt. În timpul deaccelerației, cuplul dinamic are un semn negativ. Astfel asistă motorul dezvoltat de motor T și menține mișcarea de acționare prin extragerea energiei din energia cinetică stocată.

De asemenea, citiți: