/ / Echilibrarea sarcinii în transmisiile electrice

Echilibrarea sarcinii în transmisiile electrice

Definiție: Echilibrarea sarcinii este procesul de neteziresarcina fluctuantă. Sarcina fluctuantă atrage curentul puternic din sursa de alimentare în timpul perioadei de vârf și, de asemenea, provoacă o scădere puternică a tensiunii în sistem, din cauza căreia echipamentul se poate deteriora. În cazul egalizării sarcinii, energia este stocată la sarcină ușoară și această energie este utilizată atunci când are loc încărcarea maximă. Astfel, energia electrică din sursa de alimentare rămâne constantă.

Fluctuația sarcinii apare în cea mai mare parte în unele dinunități. De exemplu, într-o mașină de presare, este nevoie de un cuplu mare pentru o durată scurtă. În caz contrar, cuplul este zero. Unele dintre celelalte exemple sunt o fabrică de laminare, pompă cu piston, mașini de planificare, ciocan electric etc.

La acționările electrice, fluctuația sarcinii are locîn gamă largă. Pentru alimentarea cererii de cuplu de vârf la dispozitivele electrice, motorul ar trebui să aibă ratinguri ridicate, iar motorul va trage curentul de impuls din sursă. Amplitudinea curentului de impuls determină o fluctuație a tensiunii de linie care a afectat cealaltă sarcină conectată la linie.

Metoda de echilibrare a sarcinii

Problema fluctuațiilor de sarcină poate fi depășităprin utilizarea volantului. Roata de zbor este montată pe un arbore motor în unități non-reversibile. La turație variabilă și unitate reversibilă, un volant nu poate fi montat pe arborele motorului deoarece va crește timpul tranzitoriu al transmisiei. Dacă motorul este alimentat de la setul generator de motoare, atunci volantul este montat pe arborele generatorului de motor și, prin urmare, egalizează sarcina sursei dar nu se încarcă pe motor.

Atunci când sarcina este ușoară, volantul a acceleratși a stocat excesul de energie extras de la aprovizionare. În timpul încărcării de vârf, roata de zbor decelează și alimentează energia stocată la încărcătură împreună cu energia de alimentare. Prin urmare, puterea rămâne constantă și cererea de sarcină este redusă.

Momentul de inerție a roții de zbor necesare pentru egalizarea sarcinii se calculează după cum urmează. Luați în considerare curba liniară a cuplului de turație a motorului, așa cum se arată în figura de mai jos.

load-egalizare ecuația-1
Se presupune că răspunsul motorului este lent datorită inerției mari și, prin urmare, aplicabil pentru funcționarea tranzitorie. Diferențiați ecuația (1) și înmulțiți ambele fețe cu J (moment de inerție).

load-egalizare ecuația-2
Unde Tm este constanta mecanica a motorului. Este timpul necesar pentru ca viteza motorului să se schimbe cu (ωm0 - ωm) când cuplul motorului este menținut constant la valoarea nominală ᴛr. Din ecuațiile (2) și (3)

load-egalizare ecuația-3
Luați în considerare un cuplu periodic de încărcare un ciclu care constă dintr-o perioadă de încărcare mare cu cuplu Tlh și durata și o perioadă de încărcare ușoară cu cuplul Tll și durata tL

încărcare-egalizare-equaiton-4
Unde Tmin este cuplul motor la t = 0, care este, de asemenea, instantaneu când sarcina mare Tlh este aplicat. Dacă cuplul motor la sfârșitul perioadei de încărcare grea este Tmax, apoi din ecuația (6)

load-egalizare ecuația-5
Soluția ecuației (5) pentru perioada de încărcare ușoară cu cuplul inițial al motorului egal cu Tmax este

load-egalizare ecuația-6
unde t = t - th

Când funcționează la starea de echilibru, cuplul motorului la sfârșitul unui ciclu va fi același ca la începutul unui ciclu. = tL, T = tmin. Înlocuirea în ecuația (8) dă

load-egalizare ecuația-7
Din ecuația (7)

load-egalizare ecuația-7
Din ecuațiile (4) și (10)

încărcare-egalizare-equaiton-9
De asemenea, din ecuația (9)

load-egalizare ecuația-10
Din ecuațiile (4) și (11)

load-egalizare ecuația-11
Momentul de inerție al volantului cerut poate fi calculat fie din ecuațiile (11) și (12)

load-egalizare ecuația-12
Unde W este greutatea roții (Kg) și R este raza (m).

Notă: Momentul inerției este obstrucția unghiulară a corpului rotativ. Este produsul masei și un pătrat la o distanță de axa de rotație.

De asemenea, citiți: