/ Schéma prúdového diagramu DC generátora a DC motora

Schéma prúdového diagramu DC generátora a DC motora

Na Diagram prúdového diagramu sa používa na určenie účinnosti agenerátora alebo motora. Na nižšie uvedenom diagrame diagramu prietoku generátora jednosmerného prúdu je ukázané, že mechanický výkon je spočiatku daný ako vstup, ktorý je konvertovaný na elektrickú energiu a získaný výstup je vo forme elektrickej energie. Existujú rôzne straty, ako je trenie, vietor, stratové straty a straty v jadre.

Schéma prúdového diagramu generátora jednosmerného prúdu je znázornená nižšie.

energia-flow diag-of-DC-generátor-obr-1

Schéma prúdového diagramu generátora jednosmerného prúdu

V jednosmernom generátore je vstupom mechanický výkon. Príkon je daný rovnicou uvedenou nižšie.

energia-flow-schéma-EQ1

Kde,

ωm je uhlová rýchlosť kotvy v radiáne za sekundu.

Ʈaplikácie je aplikovaný krútiaci moment v Newtonovom metri

Súčet rozptylových strát, mechanických strát a strát jadra sa odčíta od vstupného výkonu, t.j.v získať čistú mechanickú silu prevedenú na elektrickú energiu pomocou konverzie Electro Mechanical.

energia-flow-schéma-EQ2
Kde je elektromagnetický moment. Výsledná vyrobená elektrická energia je daná rovnicou.

energia-flow-schéma-EQ3

Čistý elektrický výkon sa získa odčítaním elektrickej energie I2R straty a straty kefy z PCONV.

energia-flow-schéma-eq4
Kde,

VT je koncové napätie a IL je prúd privádzaný do záťaže.

Schéma prúdového diagramu motora DC je uvedené nižšie.

energia-flow diag-of-DC-motorom obr-2

Schéma prúdenia DC motora

Z diagramu prúdenia DC Motor je toje jasné, že vstup, ktorý je daný motoru, je v elektrickej forme, ktorá je v druhom stupni premenená na mechanický výkon. Výstup je vo forme mechanického výkonu.

V jednosmernom motore je vstupný elektrický výkonový kolík daný nasledujúcou rovnicou.

energia-flow-schéma-EQ5

Výkon je daný rovnicou uvedenou nižšie.

energia-flow-schéma-EQ6

tiež

energia-flow-schéma-EQ7
Kde,

ƮL je záťažový moment v Newton-metri

Diagram prúdového toku teda poskytuje prehľad, že ako sa jedna forma energie premení na inú formu.

Prečítajte si aj: